Lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, šogad būs atkāpes no prasībām

28. marts, 2022
Platību maksājumi

Eiropas Komisijas lēmums 2022.gadā paredz atkāpes Zaļināšanas maksājuma saņemšanai, lai lauksaimniecības zemes platības maksimāli varētu izmantot pārtikas un dzīvnieku barības ražošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz tiem lauksaimniekiem, kuriem jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde.
Zaļināšanas prasību izpildei, lauksaimnieks aramzemi var deklarēt kā papuvi ar kultūraugu kodu 619 (papuve, kuru izmanto pārtikas un lopbarības ražošanai).
Šajās platībās var:
1)     audzēt jebkuru aramzemes kultūraugu (piemēram, vasarājus vai dārzeņus);
2)     ganīt dzīvniekus;
3)     novākt ražu;
4)     lietot augu aizsardzības līdzekļus.
Lauksaimnieks par šīm platībām ir tiesīgs saņemt vienoto platības maksājumu, zaļināšanas maksājumu un maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem.
Papuvē, kas deklarēta ar kultūraugu kodu 619, jāaudzē kultūraugi atbilstoši to audzēšanas praksei, nav prasības augus vai to atliekas iestrādāt augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim.
Ja papuves platību deklarēs ar kultūraugu kodu 619, pēc LAD pieprasījuma lauksaimniekam jāiesniedz papildu informācija par šajās platībās audzētajiem kultūraugiem.
Lauksaimniekiem, kuriem nav jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde, aramzeme, kura atstāta papuvē, t.i., nenotiek ražošana, jādeklarē ar kultūraugu kodu 610, kā arī papuve jāuztur atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

2022. gada platību maksājumu rokasgrāmata skatām LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Svarīgi, pildot Vienoto platību maksājumu iesniegumu!

Lai zaļināšanas nosacījumu izpildē varētu ieskaitīt papuves platību, kas deklarēta ar kultūraugu kodu 610, lauksaimniekam Vienotā iesnieguma 1.soļa C daļā pie attiecīgā lauka jāveic atzīme 10.kolonnā “ENP netiks izmantoti AAL”. Šādas papuves platības tiks iekļautas ENP aprēķinā vienīgi tad, ja būs ievēroti visi atbilstības nosacījumi.

LAD atgādina!

Lai informētu lauksaimniekus par pieteikšanos platību maksājumiem, nosacījumiem to saņemšanai, izmaiņām Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, iesniegumu pieņemšanu mutvārdos pa tālruni un citiem jautājumiem, Lauku atbalsta dienests šā gada 6.aprīlī plkst.10.00-12.00 organizē vebināru. Vebinārs tiek organizēts tiešsaistē, tajā var piedalīties, noskatoties to LAD mājaslapā un YouTube kontā.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.