Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, varēs uzņemties jaunas saistības

21. janvāris, 2021
Platību maksājumi

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai.

2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs agrovides pasākumos.

Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistības (saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie klienti drīkstēs paplašināt savas esošās saistības. Lauksaimnieki, kuriem saistību periods beidzas 2020.gadā, 2021.gadā var izlemt neturpināt tās vai turpināt un uzņemties jaunas divu gadu saistības. Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas paredzēs šādu iespēju.

Atbalsta pasākumā "Bioloģiskā lauksaimniecība" 2021.gadā jauni klienti un klienti, kuriem saistības beidzas 2020.gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu saistības, bet klienti kuriem saistības vēl turpinās, plānots, ka drīkstēs paplašināt savas saistības - līdz 20%, saistību periods nemainās, virs 20%, sākas jaunas divu gadu saistības. Klienti, kuriem nav iepriekšēja pieredze bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai saņemtu atbalsta maksājumu, būs jāapgūst 160 stundu ilgs apmācību kurss par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm. Dzīvnieku blīvums netiek mainīts un paliek 0,3, kā arī netiek paredzēti nekādi atvieglojumi nosacījumu izpildē Covid-19 ietekmes dēļ.

Atbalsta pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" jauni klienti un klienti, kuriem saistības beidzas 2020.gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu saistības, bet klienti, kuriem saistības vēl turpinās, plānots, ka drīkstēs paplašināt savas saistības - līdz 20%, saistību periods nemainās, virs 20%, sākas jaunas divu gadu saistības. Klientiem, kuru apsaimniekotajā teritorijā ir noteikts ES nozīmes zālāju biotops, būs jāapgūst 16 stundu ilgs apmācību kurss par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm (ja šādas apmācības nav apgūtas iepriekš).

Aktivitātēs "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" un "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" līdzīgi – jauni klienti un klienti, kuriem saistības beidzas 2020.gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu saistības, bet klienti, kuriem saistības vēl turpinās, plānots, ka drīkstēs paplašināt savas saistības - līdz 20%, saistību periods nemainās, virs 20%, sākas jaunas divu gadu saistības. 

Aktivitātē "Rugāju lauks ziemas periodā" jaunas saistības 2021.gadā uzņemties nevarēs. Ja klientam 2020.gadā beidzās saistības, tad 2021.gadā klients drīkst nepieteikties uz minēto atbalstu vai pieteikties un pagarināt savu saistību periodu par vienu gadu. Klienti, kuriem RLZP saistības vēl turpinās drīkstēs tās paplašināt tikai līdz 20%.

Precīzāki atbalsta saņemšanas nosacījumi būs zināmi, kad tiks apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta noteikumi.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.