Svarīgi termiņi

  • Sākums
  •   \  Svarīgi termiņi  Datums Pasākums
 
15.05.2014. Beigusies projektu iesniegumu pieņemšana Vienotais platības maksājums
Līdz 15.07.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (IKC)
Līdz 01.08.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (ISA)
Līdz 03.09.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana (LDGRS08)
Līdz 15.11.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm
Līdz 15.07.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm
Līdz 09.06.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Lauku saimniecību modernizācija
Līdz 30.06.2014. projektu iesniegumu pieņemšana Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Līdz 15.02.2014. slēdz līgumu Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē
Līdz 15.02.2014. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē
Līdz 15.02.2014. slēdz līgumu Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē
Līdz  15.02.2014. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē
Līdz 01.07.2014. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē
Līdz 15.02.2014. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē
Līdz 01.09.2014. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs
Līdz 15.02.2014. slēdz līgumu Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināsanai
Katru mēnesi līdz 10. datumam Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai
Katru mēnesi līdz 10. datumam Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei
Līdz 15.02.2014. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai
Līdz 15.02.2014. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirņu identitātes pārbaudei
Līdz 15.02.2014. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai
Reizi ceturksnī līdz 15. datumam Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai
Līdz 15.02.2014. Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas
Līdz 15.02.2014. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem
Līdz 15.02.2014. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās
Bez termiņa Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē
Līdz 10.05.2014. Atbalsts tirgus veicināšanai
Līdz 01.11.2014. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
Līdz 01.11.2014. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Līdz 01.11.2014. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā
Līdz 30.12.2014. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai
 
 
 
 
 


*
vai līdz laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu - gadījumā, ja iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma.


Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 01.09.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11898623 / Šodien: 4