Svarīgi termiņi

  • Sākums
  •   \  Svarīgi termiņiDatums Pasākums
Projektu iesniegšanas kārta ES ELFLA un LAP pasākumos:
Atvērts
Projektu iesniegšanas kārta ES EZF un Rīcības programmas pasākumos:
Atvērts
JANVĀRIS
02.01.2014. Beidzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Sociāli ekonomiskie pasākumi
FEBRUĀRIS
MARTS
APRĪLIS
MAIJS
JŪNIJS
JŪLIJS
AUGUSTS
06.08.2013. Sākas iesniegumu pieņemšana ES atbalsta pasākumā Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētikso resursu saglabāšana (LDGRS)
30.09.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana ES atbalsta pasākumā Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
SEPTEMBRIS
01.09.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs
03.09.2013. Beidzas jebkādu papildinājumu un labojumu veikšana LDGRS iesniegumā.
30.09.2013. Beidzas jebkādu papildinājumu un labojumu veikšana LDGRS iesniegumā (ar atbalsta samazinājumu).
OKTOBRIS
20.10.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai
25.10.2013. Sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās
25.10.2013. Sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte
28.10.2013. Sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana
NOVEMBRIS
01.11.2013. Beidzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
01.11.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
01.11.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
01.11.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā
04.11.2013. Sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Sociāli  ekonomiskie pasākumi
15.11.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana pārejas posma valsts atbalsta pasākumā par zīdītājgovīm
25.11.2013. Beidzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās
26.11.2013. Beizas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana
DECEMBRIS
30.12.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai


*
vai līdz laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu - gadījumā, ja iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma.


Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 17.04.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11024606 / Šodien: 4180