EJZF publiskošana

EJZF apstiprinātie projekti (01.01.2017.) - xlsx; pdf un csv formātos

Kopsavilkums par EJZF apstiprinātajiem projektiem (01.01.2017.) - xlsx; pdf un csv formātos