Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana Kārta atvērta Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem Kārta atvērta Vājpiena pulvera realizācija Kārta atvērta 16.3 Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai Kārta atvērta Cūkgaļas privātā uzglabāšana Kārta atvērta Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība) 07.05.2018. –
15.06.2018.
16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai 01.03.2018. –
05.04.2018.
16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei 01.03.2018. –
05.04.2018.
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies Piens un augļi skolai Kārta noslēgusies 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā Kārta noslēgusies Atbalsts tirgus veicināšanai Kārta noslēgusies Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts Kārta noslēgusies Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai") Kārta noslēgusies 313 Tūrisma aktivitāšu veicināšana Kārta noslēgusies 142 Ražotāju grupas Kārta noslēgusies 111- Arodapmācības un informācijas pasākumi Kārta noslēgusies 321- Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem Kārta noslēgusies 114- Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana Kārta noslēgusies 323- Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana Kārta noslēgusies Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens") Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri