Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana Kārta atvērta Atbalsts tirgus veicināšanai Kārta atvērta Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens") Kārta atvērta Cūkgaļas privātā uzglabāšana Kārta atvērta Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā 01.10.2017. –
01.11.2017.
Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā 01.10.2017. –
01.11.2017.
Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā 01.10.2017. –
01.11.2017.
Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība) 02.05.2017. –
15.06.2017.
Vājpiena pulvera realizācija Kārta noslēgusies Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts Kārta noslēgusies Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai") Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā Kārta noslēgusies 313 Tūrisma aktivitāšu veicināšana Kārta noslēgusies 142 Ražotāju grupas Kārta noslēgusies 111- Arodapmācības un informācijas pasākumi Kārta noslēgusies 321- Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem Kārta noslēgusies 114- Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana Kārta noslēgusies 323- Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri