Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai 01.03.2018. –
05.04.2018.
8.1 Meža ieaudzēšana Kārta noslēgusies 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Kārta noslēgusies 8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana Kārta noslēgusies Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2017.g. Kārta noslēgusies Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2017.gadā Kārta noslēgusies 8.3 Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies 312 (311) - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) Kārta noslēgusies 122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 2261- Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās Kārta noslēgusies 2262- Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana Kārta noslēgusies 223- Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri