Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta 17 Riska pārvaldība Kārta atvērta Sezonas laukstrādnieki Kārta atvērta 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 04.11.2019. –
04.12.2019.
4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 04.11.2019. –
04.12.2019.
Kredītprocentu dzēšana 01.10.2019. –
20.10.2019.
Piens un augļi skolai Kārta noslēgusies 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības Kārta noslēgusies 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2019.g. Kārta noslēgusies Vienotais platības maksājums (VPM) 2019.g. Kārta noslēgusies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2019.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2019.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2019.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2019.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI) 2019.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2019.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2019.g. Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta noslēgusies Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai un oglekļa monitoringa uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Kārta noslēgusies Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai") Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies 123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies 112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.