Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
17 Riska pārvaldība Kārta atvērta Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta atvērta Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta Sezonas laukstrādnieki Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2017.g. Kārta atvērta Vienotais platības maksājums (VPM) 2017.g. Kārta atvērta Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2017.g. Kārta atvērta Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2017.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2017.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2017.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI) 2017.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2017.g. Kārta atvērta Pasākums "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI) 2017.g. Kārta atvērta 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 26.06.2017. –
27.07.2017.
6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 01.06.2017. –
30.06.2017.
Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai") Kārta noslēgusies 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Kārta noslēgusies 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies 123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies 112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri