Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 03.06.2020. –
03.08.2020.
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 08.04.2020. –
01.06.2020.
Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Vienotais platības maksājums (VPM) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2020.g. 08.04.2020. –
22.05.2020.
Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai un oglekļa monitoringa uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Kārta noslēgusies 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Kārta noslēgusies Sezonas laukstrādnieki Kārta noslēgusies 17 Riska pārvaldība Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies Piens un augļi skolai Kārta noslēgusies 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Kārta noslēgusies 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Kārta noslēgusies Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai") Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies 123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies 112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
P.-P.: 7.00-20.00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.