Vispārīga informācija

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

LAD ir izveidots 2000.gada 1.janvārī, atrodas Zemkopības ministrijas padotībā, darbojas atbilstoši Lauku atbalsta dienesta likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Normatīvie akti, kuri tiešā veidā nosaka Lauku atbalsta dienesta darbību:

LAD kompetence

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

LAD vērtības 

Profesionālās darbības augstie standarti ļauj veiksmīgi īstenot LAD misiju – Atbalstīt Latvijas lauku attīstību, godprātīgi administrējot ES un valsts finansējumu.

LAD stratēģisko un ikdienas uzdevumu īstenošanā būtiska loma ir tā vērtībām. Tās ir:

  • objektivitāte,
  • kompetence,
  • attīstība,
  • klientu orientēta pieeja.

LAD apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu.

Apbalvojumi

2008.gadā Lauku atbalsta dienests ieviesa Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), bet jau 2009. gadā LAD saņēma Latvijas IKT balvu „Platīna pele 2009” par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un automatizētas pieteikumu skenēšanas un atpazīšanas sistēmas ieviešanu.

2012.gadā Lauku atbalsta dienests saņēma "Efektīvas pārvaldības gada balvu". Galveno balvu - Gošas Huskivadzes darināto bronzas lauvas statuju - valsts pārvaldes kategorijā LAD saņēma par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot pārmaiņu vadību, uzlabojot resursu efektīvu pārvaldību un izmantojot radošu pieeju administratīvā sloga mazināšanai klientiem. 

2014.gadā Darba inspekcija organizēja labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, apbalvojot uzņēmumus, kuri demonstrējuši ievērojamu un inovatīvu sniegumu drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanā. Lielo uzņēmumu un organizāciju kategorijā piedalījās Lauku atbalsta dienests, kas ir pirmā un vienīgā valsts iestāde, kas ir piedalījusies konkursā un izcīnījusi pirmo vietu.

2015.gadā LAD par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) ir saņēmis 2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņem pirmo reizi.

2016.gadā akcijā "Uzslavē labu servisu 2016" LAD ieguva Klientu servisa Izcilības balvu valsts un pašvaldību sektorā, kā arī ļoti nozīmīgo vērtējumu - Izcilības balvu kā klientu servisa līderis slepenā pircēja vērtējumā.

2016.gadā "Ilgtspējas indeksā" pirmo reizi piedalījās valsts iestāde - Lauku atbalsta dienests saņēma Bronzas kategoriju, apliecinot, ka gan valsts pārvalde, gan uzņēmumi var strādāt pēc vieniem atbildības un ilgtspējas principiem.

2016.gada nogalē LAD saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Gada balvu 2016 kā Darba devējiem draudzīgākā valsts iestāde un Ministru kabineta Klientu apkalpošanas gada balvu “Teicams piemērs 2016”, kuru profesionālākajiem un atsaucīgākajoiem valsts pārvaldes darbiniekiem iesaka iedzīvotāji, - mēs lepojamies, ka gada labākā klientu apkalpošanas speciāliste strādā LAD Ziemeļvidzemes RLP klientu apkalpošanas daļā - Inita Tauriņa!

2017.gadā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas speciālisti ikgadējā kampaņā “Klientu servisa mēnesis” ieguva 2.vietu par izcilību valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā un 3.vietu "slepenā pircēja" kategorijā. Par kompetenču pieeju darbā ar personālu LAD ieguva uzvaru konkursā “Izcila Darba Devēja DNS 2017”.

 

IMG_3042.JPG