Logo

No 2015.gada 1.janvāra Ministru kabineta un tā padotības iestāžu galvenais vizuālās identitātes elements ir Latvijas ģerbonis, tādējādi simbolizējot valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts suverenitāti.

Lauku atbalsta dienests kā Zemkopības ministrijas padotības iestāde vizuālajā identitātē lieto papildināto mazo valsts ģerboni un Latvijas zemes brūno toni.

Lietojot jauno LAD vizuālo identitāti jāievēro Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte - grafiskais standarts (.pdf, 53MB)

Vienkāršotā ģerboņa versija

(internetam un drukai, ja ģerboņa augstums
16,7-33,5mm)

Pilnā ģerboņa versija

(drukai, ja ģerboņa augstums pārsniedz 33,5mm) 

Horizontāls:

Vertikāls:

Horizontāls:

Vertikāls:

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar Sabiedrisko attiecību daļas speciālistiem.

 

Vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām nosaka:

 

Vizuālās identitātes vadlīnijas Nacionālajam attīstības plānam 2020, ELFLA un EJZF