Arhīvs

Nosaukums
Termiņš
Rakstveida izsoles nekustamā īpašuma Madonā, Patkules ielā 3, (kadastra Nr.7001 001 0924) 17.01.2019. Ziņu aģentūras pakalpojumu saņemšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 03.12.2018. Videofilmu izgatavošana 26.11.2018. Ziņu aģentūras pakalpojumu saņemšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 20.11.2018. Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana vienu gadu 20.11.2018. Planšetdatoru ar Windows 10 PRO operētājsistēmu piegāde 16.11.2018. Lauku atbalsta dienesta transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana 13.11.2018. Mazlietota vieglā automobiļa piegāde 30.10.2018. Rakstveida izsoles nekustamā īpašuma Talsos, Stabu ielā 7, (kadastra Nr. 8801-509-0023) 24.08.2018. Sarunu procedūra "Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem" 16.07.2018. Kontaktu centra pakalpojumu abonēšana 05.07.2018. Televīzijas raidījumu veidošana un apraide un videofilmu izgatavošana 12.06.2018. Rakstveida izsoles nekustamā īpašuma Talsos, Stabu ielā 7, (kadastra Nr. 8801-509-0023) 28.05.2018. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Rīgā 13.04.2018. Drukas iekārtu tehniskā apkope un remonts Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 13.04.2018. Degvielas iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 12.04.2018. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde 10.04.2018. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Jēkabpilī 13.02.2018. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde 12.02.2018. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Jēkabpilī (Iepirkums 30.01.2018. izbeigts, jo nav iesniegti piedāvājumi) 30.01.2018. Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana vienu gadu 11.12.2017. Piekļuves nodrošināšana valsts un ES nozīmes reģistriem un datu bāzēm, nodrošinot uzņēmumu datu apstrādes, analīzes un uzturēšanas pakalpojumus 08.12.2017. Avota ūdens un dabīgā minerālūdens iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 16.10.2017. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Rēzeknē 26.09.2017. Lauku atbalsta dienesta transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana 25.09.2017. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 22.09.2017. Darba apģērbu un apavu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 21.08.2017. Dabasgāzes piegāde 21.08.2017. Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 10.08.2017. Rakstveida izsoles nekustamā īpašuma Madonā, Patkules ielā 3, (kadastra Nr.7001 001 0924) 01.08.2017. Android planšetdatoru iegāde 27.07.2017. Rakstveida izsoles nekustamā īpašuma Saldū, Viesnīcas ielā 1, (kadastra Nr. 8401 008 0091) 09.06.2017. Viena transportlīdzekļa noma Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 29.05.2017. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Rīgā 22.05.2017. Viena transportlīdzekļa noma Lauku atbalsta dienesta vajadzībām (UZMANĪBU! IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!) 22.05.2017. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības tehniskā projekta dokumentu izvērtēšana un eksperta slēdziena sniegšana 25.04.2017. Elektroenerģijas piegāde Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām 25.04.2017. Personālo datoru ar programmnodrošinājumu iegāde un piegāde 10.04.2017. Vieglo automobiļu iegāde 03.04.2017. Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO 9001 un Informācijas drošības pārvaldības sistēmas ISO 27001 pārsertifikācijas un periodiskās 2 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 10.03.2017. Apsardzes un ugunsdrošības sistēmu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām 28.02.2017. Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 14.02.2017. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 10.02.2017. Ziņu aģentūras pakalpojuma sniegšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 08.12.2016. Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana vienu gadu 28.11.2016. Tīmekļa vietnes izstrāde programmu “Skolas piens” un “Augļi skolai” īstenošanai 23.11.2016. Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde 23.11.2016. Lauku atbalsta dienesta transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana 15.11.2016. Sarunu procedūra „Par Oracle programmatūras uzturēšanas servisa (tehniskā atbalsta un produktu jauninājumu atjaunošanu) nodrošināšanu” 14.11.2016. Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā un Ogrē 21.10.2016. Tīmekļa vietnes izstrāde programmu “Skolas piens” un “Augļi skolai” īstenošanai (IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS) 10.10.2016. Printeru un skeneru piegāde 19.09.2016. Printeru un skeneru piegāde (UZMANĪBU! IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS!) 09.09.2016. Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana Lauku atbalsta dienestā 26.08.2016. Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 25.08.2016. Vakariņu nodrošināšana "Panta Rhei" starptautiskās konferences dalībniekiem 10.08.2016. Sarunu procedūra "Par ASV uzņēmuma Esri izstrādāto datorprogrammu licenču abonēšanas atjaunošanu un licenču abonēšanas pakalpojumiem" 20.07.2016. Konferences “Panta Rhei” norises nodrošināšana 01.07.2016. Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā, Ogrē, Saldū, Valmierā un Preiļos 29.06.2016. Konferences “Panta Rhei” svinīgo vakariņu nodrošināšana 16.06.2016. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Valmierā 14.06.2016. Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana 06.06.2016. Apmācību semināru organizēšana Lauku atbalsta dienesta darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošanai 10.05.2016. Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta administrēto Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumu ietvaros iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai 09.05.2016. Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde 09.05.2016. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana Preiļos 03.05.2016. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde 02.05.2016. Apmācību semināru organizēšana Lauku atbalsta dienesta darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošanai (UZMANĪBU!! IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!) 02.05.2016. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības tehniskā projekta dokumentu izvērtēšana un eksperta slēdziena sniegšana 22.04.2016. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 16.02.2016. Servertehnikas iegāde, uzstādīšana un apkalpošana 15.02.2016. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana 09.02.2016. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 26.01.2016. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju programmatūras uzlabojuma Trimble “Floodlight” iegāde 11.12.2015. Ziņu aģentūras pakalpojuma saņemšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 11.12.2015. Lauku atbalsta dienesta transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana 09.11.2015. Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana vienam gadam 03.11.2015. Biroja telpu grīdas seguma remonts un nomaiņa 02.11.2015. Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde 26.10.2015. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 09.10.2015. Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 07.09.2015. Mazlietota transportlīdzekļa iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 10.08.2015. Fotoaparātu ar GPS funkciju iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 21.07.2015. Mobilo sakaru nodrošināšana Lauku atbalsta dienestā 07.07.2015. Saimniekošanas daudzveidības un izaugsmes atspoguļošanu ELFLA un EJZF finansējuma ietvaros televīzijas kanālā 29.06.2015. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde 10.06.2015. Datu glabātuves iegāde, uzstādīšana un apkalpošana 10.06.2015. Degvielas iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 25.05.2015. Biroja telpu remontdarbi 20.05.2015. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde 20.04.2015. Skeneru iegāde, uzstādīšana un apkalpošana 20.04.2015. Apmācību semināru organizēšana Lauku atbalsta dienesta darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošanai 13.04.2015. Biroja telpu remontdarbi 08.04.2015. Darba apģērbu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 07.04.2015. Iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma metodikas izstrāde, krāpšanas novēršanas kontroles sistēmas uzbūves novērtējums un apmācība 09.03.2015. Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 26.02.2015. Iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma metodikas izstrāde, krāpšanas novēršanas kontroles sistēmas uzbūves novērtējums un apmācība (PĀRTRAUKTS) 26.02.2015. Eiropas Savienības Maksājumu aģentūru direktoru 37.konferences organizēšana 24.02.2015. Video materiālu izstrāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 16.02.2015. Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde 16.02.2015. Kopētāju un multifunkcionālo iekārtu tehniskā apkope un remonts Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 02.02.2015. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 19.01.2015. Kondicionieru iegāde, piegāde, uzstādīšana, apkope un remonts Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 15.12.2014. Lauku atbalsta dienesta transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana 19.11.2014. Piekļuves nodrošināšana valsts nozīmes reģistriem un datu bāzēm 19.11.2014. Kontaktu centra pakalpojumu abonēšana 11.11.2014. Kondicionieru iegāde, piegāde, uzstādīšana, apkope un remonts Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 10.11.2014. Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde 04.11.2014. Kondicionieru iegāde, piegāde, uzstādīšana, apkope un remonts Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 28.10.2014. Mēbeļu iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 27.10.2014. Lauku atbalsta dienesta iekšējā audita ārējais novērtējums atbilstoši Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskiem standartiem 13.10.2014. Lauku atbalsta dienesta auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana 13.10.2014. Dzeramā – dabīgā avota ūdens piegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 07.10.2014. Mēbeļu iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 06.10.2014. Biroja telpu remontdarbi 09.09.2014. Viena transportlīdzekļa noma Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 08.09.2014. Fotoaparātu ar GPS funkciju iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 15.07.2014. Darba apģērbu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 15.07.2014. Ugunsmūra iegāde 20.06.2014. Kondicionieru iegāde, piegāde, uzstādīšana un apkope Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 03.06.2014. Apmācību semināru organizēšana Lauku atbalsta dienesta darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošanai 27.05.2014. Lauku atbalsta dienesta elektroniski sagatavoto dokumentu drukāšana un piegādāšana VAS „Latvijas Pasts” 27.05.2014. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde 27.05.2014. Elektroenerģijas piegāde Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām 16.05.2014. Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 09.05.2014. Stacionāro arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 06.05.2014. Datu glabātuves iegāde, uzstādīšana un apkalpošana 30.04.2014. Mazlietotu transportlīdzekļu iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 22.04.2014. Apsardzes un ugunsdrošības sistēmu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām 14.04.2014. Transportlīdzekļu noma Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 18.03.2014. Saimniekošanas daudzveidības un izaugsmes atspoguļošana ELFLA un EZF finansējuma ietvaros televīzijas kanālos, kuru apraide bez maksas ir nodrošināta visā Latvijas teritorijā 17.03.2014. Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 pārsertifikācijas un periodiskās 2 gadu uzraudzības un Informācijas drošības pārvaldības ISO 27001 sākotnējās sertifikācijas un periodiskās 2 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 28.02.2014. Vieglo automobiļu iegāde 20.02.2014. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 07.02.2014. Naudas vienību izlases metodikas izstrāde un tai atbilstošas revīzijas izlases izveide Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 27.01.2014. Ziņu aģentūras pakalpojuma sniegšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 16.12.2013. Multifunkcionālo iekārtu iegāde un uzstādīšana Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 09.12.2013. Biroja telpu remontdarbi 02.12.2013. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 19.11.2013. ELFLA un EZF Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegāde 04.11.2013. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 28.10.2013. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde 22.10.2013. Mēbeļu iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 21.10.2013. Darba apģērbu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 02.09.2013. Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem 27.08.2013. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības tehniskā projekta dokumentu izvērtēšana un eksperta slēdziena sniegšana 26.08.2013. Vieglo automobiļu iegāde 26.08.2013. Lauku atbalsta dienesta mājas lapas funkcionalitātes un dizaina uzlabošana 23.08.2013. Biroja telpu remontdarbi 19.08.2013. Lenšu bibliotēkas galvas iegāde Lauku atbalsta dienestam 12.07.2013. Lauku atbalsta dienesta starptautisko un iekšzemes vizīšu nodrošināšana 28.06.2013. Mazlietotu transportlīdzekļu iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām 28.05.2013. Vienota datu pārraides tīkla pakalpojuma sniegšana Lauku atbalsta dienestam 23.05.2013. Klientu apkalpošanas procesu un efektivitātes rādītāju analīze Lauku atbalsta dienestam 08.05.2013. Ģeogrāfiskās informācijas speciālista pakalpojumu nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra datu izvērtēšanai un aktualizēšanai 15.01.2013. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Lauku atbalsta dienestam 15.01.2013.
Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.