Atdalītais PPVA par liellopiem (ALM)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem (ALM) ir vēsturiskais maksājums lauksaimniekiem par references (noteiktā vēsturiskā) periodā saimniecībā noturētiem liellopiem, kuri ir reģistrēti ganāmpulkā.

Maksājumu var saņemt par :

  • telēm - sieviešu kārtas liellopiem no astoņu mēnešu vecuma, kas vēl nav atnesušies;
  • buļļiem - nekastrētiem vīriešu kārtas liellopiem no astoņu mēnešu vecuma;
  • vēršiem - kastrētiem vīriešu kārtas liellopiem no astoņu mēnešu vecuma,

ja tie saskaņā ar valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datiem:

  • bija reģistrēti un atradās ganāmpulkā 2010.gada 31.decembrī;
  • tika turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz:

Platību maksājumu iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

ATBALSTA IZMAKSA:
Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.