LAD klientu reģistrācija

  • Sākums
  •   \  LAD klientu reģistrācijaFiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā (atbilstoši MK 26.03.2013 noteikumu Nr. 161 "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu"  4.punktam). Reģistrācija veicama, pirmo reizi pretendējot uz atbalstu.

Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:


Svarīgi - par jebkurām izmaiņām reģistrācijas veidlapās minētajā informācijā ir jāpaziņo divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās, iesniedzot attiecīgo veidlapu.

Ja atbalsta pretendents vēlas pieteikties uz atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem (Tiešajiem (platību) maksājumiem), tas papildus iesniedz arī Informāciju par apsaimniekotajiem zemes gabaliem. Tas nepieciešams, lai LAD varētu iepriekš sagatavot lauku bloku kartes, kuras būs jāiesniedz kopā ar "Platību maksājumu iesniegumu" (neattiecas uz klientiem, kuri uz atbalstu piesakās ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas palīdzību).


Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 02.09.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11906600 / Šodien: 528