Jautājumi par valsts atbalstu

Sakiet, kur ir jāiesniedz BIO pārstrādes shēmas dokumenti? Daru to pirmo gadu, tāpēc nevaru īsti atrast. Vai to var izdarīt EDS?

02.10.2018.

Sākot ar šo gadu, pieteikties atbalstam par dalību pārtikas kvalitātes shēmās varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Instrukcija e-pakalpojuma izmantošanai pieejama EPS palīdzības sadaļā vai LAD mājaslapā. Atbalsta pieteikumam papildus ir jāpievieno De minimis iesniegums. To var izveidot EPS sadaļā Mans De minimis.
Pieteikumu iesniegšana ir no 1.oktobra līdz 1.novembrim. 

Lai pretendents varētu lietot EPS, viņam jābūt LAD klientam un EPS lietotājam.

Kā kļūt par LAD klientu skatīt šeit.

Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt šeit.

Kādi dokumenti jāiesniedz LAD, lai saņemtu mājlopu apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai par 2018.gadu?

15.08.2018.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski- Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 • Video pamācību iesnieguma „Riska pārvaldība” (Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu) aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) skatīt šeit.
 • Rokasgrāmatu (PDF) iesnieguma „Riska pārvaldība” (Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu) aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) skatīt šeit.

Plašāk par atbalstu skatīt šeit.

Sakiet vai atbalsts par zīdītājgovīm 2017.g. būs?

16.11.2017.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 126, pieteikšanās pārejas posma valsts atbalsta maksājumam par zīdītājgovīm 2017.gadā nav paredzēta.

Subsīdijas par kaušanas blakusproduktu savākšanu un utilizāciju - 1. Liellopiem- par kuras kategorijas blakusproduktiem? 2. Cūkām, ja kautuve ir ĀCM II zonā, par kuras kategorijas blakusproduktiem paredzētas subsīdijas?

10.08.2017.

“Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei”:

Atbalstu maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu, kā arī normatīvajos aktos par Āfrikas cūku mēra likvidēšanu un draudu novēršanu noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu (turpmāk – blakusprodukti) savākšanu, transportēšanu un pārstrādi.

Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

 • optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas sistēmu;
 • blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr.1069/2009;
 • valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā.

Sakiet, kad šogad izmaksās paredzēto atbalsta maksājumu biškopībai?

05.07.2017.

Lauku atbalsta dienests izvērtē “Atbalsta biškopības nozarei” iesniegumu un dokumentu atbilstību un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. 

Ja šogad ir realizēts liellops bioloģiskā kautuvē no bioloģiskas saimniecības vai var pretendēt uz ''Atbalstu dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā''. Vēl no saimniecības tiek pārdots piens ''Preiļu sieram''. Vai arī par to var pretendēt uz atbalstu?

02.10.2016.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi paredz, ka pretendents (primārais lauksaimniecības produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājs) realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus- pretendents pats saražo, safasē produktu un realizē to mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam.

Esam zemnieku saimniecība, kredītā ir zeme, kas iegādāta ar altum palīdzību un līzingā saimniecības auto. Vai varam pretendēt uz atbalstu kredītprocentu dzēšanai?

01.10.2016.

Šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, saņēmuši īstermiņa vai ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām:

 • jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei;
 • jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādei;
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādei;
 • ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādei, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;
 • ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanai – stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmas iegādei un uzstādīšanai, žogu un žogu balstu iegādei un ierīkošanai;
 • īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai par apgrozāmiem līdzekļiem.

Atbalsts netiek piešķirts aizdevumiem, kurus izsniegusi VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vai VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcija „Altum””, vai AS "Attīstības finanšu institūcija" un kuri saistīti ar Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu; lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu, kā arī investīciju kreditēšanas programmām.

Vēlētos pajautāt kādas šogad ir likmes par pārraudzībā esošu gaļas zīdītājgovi un teli? Vai izmaksa būs vairākās daļās?

26.09.2016.

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes atbalstam par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

 1. par vienas šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 121.45 euro  apmērā;
 2. par vienas gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teles (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu   62.28 euro  apmērā;
 3. par vienas vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus),  ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanu 29.56 euro  apmērā;
 4. administratīvās izmaksas par vienu pārraudzībā esošu gaļas šķirnes govi 1.08 euro apmērā.

Minētās likmes ir jau ar samazinājumu un atbalsta maksājums pretendentam ir izmaksāts pilnā apmērā.

Kad būs zināms akcīzes dīzeļdegvielas daudzums 2015.gadam?

28.06.2015.

Piešķirto degvielas daudzumu 2015.g. varēsiet uzzināt saņemot lēmumu (pa pastu) no Lauku atbalsta dienesta (LAD).

Avansa degviela (75% apmērā) degvielas uzpildes stacijā (DUS) būs pieejama no 01.07.2015. DUS arī būs iespēja uzzināt piešķirto litru daudzumu. 

Kad piešķirs akcīzes degvielu?

27.06.2015.

Jaunie bezakcīzes degvielas litri būs pieejami ar 01.07.2015.
Līdz 30.06.2015. (ieskaitot) ir jāizņem iepriekšējā periodā piešķirtā degviela. 

Kad jāiesniedz pieteikums kredītprocentu daļējai dzēšanai?

20.08.2014.

Par samaksātajiem kredītprocentiem īstermiņa vai ilgtermiņa kredītiem laikā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.septembrim iesniegumi kredītprocentu daļējai dzēšanai LAD būs jāiesniedz no 2014.gada 1. līdz 20.oktobrim. Atbalsta apmērs nebūs lielāks par aizdevuma gada procentu likmi (4 procenti) vai faktisko likmi (ja tā mazāka par 4 procentiem) atbalsta summai līdz 200 000 eiro, bet zivju apstrādei – līdz 30 000 eiro.

Jaunais papildu atbalsta instruments veidots, paredzot izmaiņas daļējas kredītprocentu dzēšanas programmā:

 • paredzot daļēju kredītprocentu kompensāciju apgrozāmo līdzekļu kredītiem: piena, gaļas pārstrādes un zivju apstrādes uzņēmumiem, kā arī lauksaimniekiem;
 • paredzot kredītprocentu daļēju kompensāciju par īstermiņa un ilgtermiņa kredītiem arī lielajiem piena, gaļas pārstrādes un zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri eksportēja produkciju uz Krievijas Federāciju un kuri iekļauti Krievijas Federācijas ekonomisko sankciju pret Latvijas Republiku importa aizlieguma sarakstā.

Gribētu uzzināt, vai par bitēm var kādu naudiņu saņemt? Nav daudz - 50 saimes.

20.08.2014.

Lauku atbalsta dienestā ir Atbalsts biškopības nozares attīstībai. Tam ir iespējams pieteikties ja pretendents izpilda sekojošos kritērijus:

 • veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;
 • ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
 • nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
 • ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 • ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu.

Sīkāku informāciju var izlasīt uzspiežot šai aktīvajai saitei.

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.