Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens")


  Atbalsts piena un piena produktu piegādei
izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens")

Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksā subsīdijas skolām un citām izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem.

 

Pieprasot atbalstu sākot ar 2014./2015. mācību gadu par kārtējo periodu, apstiprinātais pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

 1. Iesniegumu atbalsta saņemšanai (iesnieguma veidlapa);
 2. Vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā;
 3. Apliecinājumu par izglītojamo skaitu izglītības iestādē (apliecinājuma veidlapa). Apliecinājumu ieniedz pretendējot uz atbalstu pirmo reizi mācību gadā, kā arī, ja mainījusies iepriekš iesniegtā apliecinājumā norādītā informācija!

Pārskatu par par piegādāto piena produktu izlietojumu sagatavo divos eksemplāros: viens pārskata eksemplārs glabājas vispārējās izglītības iestādē, bet otrs - pie pretendenta.

INFORMĒJAM:

Ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”, kas paredz, ka sākot ar 2014.gada 1.martu piena produktu piegādēm piemēro valsts atbalsta likmi 0,54 euro par 1 litru piena.


Statistika

 • „Skolas piena” statistika par 2009./2010.mācību gadu:
Atbalsta pretendentu skaits Izglītības iestāžu skaits Piegādāto piena produktu daudzums Izmaksātā summa - ES finansējums
16 37 93.815 tonnas 12 045.48LVL
 • „Skolas piena” statistika par 2010./2011.mācību gadu:
Atbalsta pretendentu skaits Izglītības iestāžu skaits Piegādāto piena produktu daudzums Izmaksātā summa - ES finansējums Izmaksātā summa - LV finansējums
72 456 669.656  tonnas
86 668.53 LVL
  191 780.52 LVL
 • „Skolas piena” statistika par 2011./2012.mācību gadu uz  8.oktobri:
Atbalsta pretendentu skaits Izglītības iestāžu skaits Piegādāto piena produktu daudzums Izmaksātā summa - ES finansējums Izmaksātā summa - LV finansējums
84 572 1959.002 tonnas 243 080.47 LVL 605 161.42 LVL
 • „Skolas piena” statistika par 2012./2013.mācību gadu:

Atbalsta pretendentu skaits

Izglītības iestāžu skaits

Piegādāto piena produktu daudzums

Izmaksātā summa - ES finansējums

Izmaksātā summa - LV finansējums

118

834

3245.815 tonnas

413 721.68 LVL

1 043 549.31 LVL

 

 • „Skolas piena” statistika par 2013./2014.mācību gadu uz 3.martu:

Atbalsta pretendentu skaits

Izglītības iestāžu skaits

Piegādāto piena produktu daudzums

Izmaksātā summa - ES finansējums

Izmaksātā summa - LV finansējums

115

897

1890.093 tonnas

145 007.04 LVL

137 381.20 EUR

362 252.78 LVL

345 082.83 EUR

 • „Skolas piena” statistika par 2013./2014.mācību gadu uz 28.maiju:

Atbalsta pretendentu skaits

Izglītības iestāžu skaits

Piegādāto piena produktu daudzums

Izmaksātā summa - ES finansējums

Izmaksātā summa - LV finansējums

117

897

3066,652 tonnas

145 007,04 LVL

350 928,69 EUR

364 340,90 LVL

1 233 395,82 EUR

Informācija programmas dalībniekiem

E-pakalpojums "Skolas piens"

 

Informējam, ka sākot ar 2012./2013 mācību gadu Lauku atbalsta dienests nodrošina iespēju līdz šim iesniedzamos pieteikumus un dokumentus atbalsta programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens” iesniegt elektroniski, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu EPS.

Par EPS lietotāju var kļūt:

1Pieteikšanās apstiprinājuma saņemšanai 

1Pieteikšanās atbalsta saņemšanai 

 

Saistošā likumdošana
Iesniedzamās veidlapas
Atbalsta nosacījumi un apstiprinātie atbalsta pretendenti

Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

 • klientu apkalpošanas kvalitāti;
 • LAD darbinieku rīcību;
 • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 28.08.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11873973 / Šodien: 2098