312(311)- Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)


Projektu iesniegšanas kārta ir noslēgusies
Izludināta projekta iesnieguma pieņemšana Pasākuma aktivitātē "Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana", atbalstot tikai mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbība, un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40) - tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana. Būvniecība šīs kārtas ietvaros nav atbalstāma.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

SVARĪGI:
Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (09.02.2010. MK noteikumi Nr.132  6.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu var iesniegt līdz kārtējā gada 1.jūnijam.
Lasīt detalizētāku skaidrojumu...


Saistošā likumdošana
Pieteikšanās noderīgā informācija
Maksājumi un atskaites
Operatīvā informācija (31.07.2013.)

Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 01.09.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11897909 / Šodien: 7472