Lauku attīstības programmas pasākumi


OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR SARINDOTAJIEM PROJEKTIEM (atbilstoši projektu atlases kritērijiem)
Pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"  -  "bioloģiskā pārstrāde" un "konvenciālā pārstrāde" (09.05.2014.)
Pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (02.04.2014.)
Pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" (22.04.2014.)
Pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana" (08.01.2014.)
Pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" (11.04.2013.)
Citi pasākumi

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR IESNIEGTAJIEM PROJEKTIEM
Pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" (26.06.2014.)
Pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" (09.05.2014.)
Pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"
(07.02.2014.)
Pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" (05.12.2013.)
Pasākumam "
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" (26.09.2013.)
Pasākumam "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" (09.08.2013.)
Pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" (31.07.2013.)
Pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana" (17.06.2013.)
Aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" (30.04.2013.)
Pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" (18.03.2013.)
Vecāki paziņojumi

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Apstiprinātie tūrisma projekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēju saraksts
Saistošie dokumenti
Statistika
Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
Paziņojumi par projektu iesniegumu pieņemšanu
Finanšu līzinga piemērs
Projekta daļējas apmaksas piemērs
Būvniecības vadlīnijas
Iepirkuma procedūra  

NOSAUKUMS STATUSS PIETEIKŠANĀS INFORMĀCIJA SAISTOŠIE NORMATĪVIE AKTI MAKSĀJUMI ATSKAITES
1.ass. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana
111- Arodapmācības un informācijas pasākumi Kārta noslēgusies
112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies
114- Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana Kārta noslēgusies -
121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies
122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kārta noslēgusies
123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies
125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies
141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies
142- Ražotāju grupas Kārta noslēgusies -
2.ass. Vides un lauku ainavas uzlabošana
223- Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana Apturēts -
NATURA 2000 meža īpašniekiem (NIM) Līdz 15.05.2014.
2261- Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās Kārta noslēgusies -
2262- Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana Kārta noslēgusies
3.ass. Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana
312(311)- Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) Kārta noslēgusies
312(311)- Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas Kārta noslēgusies
313- Tūrisma aktivitāšu veicināšana Kārta noslēgusies
321- Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem Kārta noslēgusies
323- Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana Kārta noslēgusies -
4.ass. LEADER pieejas īstenošana
LEADER - - -
410- Vietējās attīstības stratēģijas Kārta noslēgusies
411- Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un 413- Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Atvērts
421- Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība Kārta noslēgusies
431- Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana Kārta noslēgusies
* - kārta atvērta līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu - gadījumā, ja iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma

Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 21.08.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11821147 / Šodien: 186