Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumi


OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR SARINDOTAJIEM PROJEKTIEM (atbilstoši projektu atlases kritērijiem)

Pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" (14.05.2014.)

Pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" (14.05.2014.)

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums Statuss Pieteikšanās noderīga informācija Saistošie normatīvie akti Maksājumu un atskaišu veidlapas
1. prioritārais virziens. Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai
101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana Kārta noslēgusies
103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte Kārta noslēgusies
104 Sociāli ekonomiskie pasākumi Kārta noslēgusies -
2. prioritārais virziens. Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings
201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos Kārta noslēgusies
202 Ūdens vides pasākumi Kārta noslēgusies -
204 Zveja iekšējos ūdeņos Kārta noslēgusies
205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde Kārta noslēgusies
3. prioritārais virziens. Kopējās ieinteresētības pasākumi
301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā Kārta atvērta no 28.07.2014. - 28.08.2014.
302 Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība Kārta noslēgusies
303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās Kārta noslēgusies
304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas Kārta noslēgusies
4. prioritārais virziens. Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība
400 Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana(stratēģijas) Kārta noslēgusies
401 Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana Atvērts
402 VRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana Kārta noslēgusies
403 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība Kārta noslēgusies

Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 29.08.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11882273 / Šodien: 2899