Kā kļūt par EPS lietotāju

Par EPS lietotāju var kļūt jebkurš atbalsta pretendents, kas izpilda sekojošas prasības:

1.  Reģistrēts LAD Klientu reģistrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir saņēmis LAD Klienta reģistrācijas numuru.

rsz_klr3.png

2.  Sagatavojis un parakstījis divus līguma eksemplārus "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu" un  iesniedzis tos personīgi: 

rsz_eps2__1.png

3. Lauku atbalsta dienests piecu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, reģistrēs EPS lietotāju un uz līgumā norādīto e-pasta adresi lietotājam nosūtīs lietotāja vārdu un sākotnējo paroli. Klienta līguma eksemplārs pretendentam tiks nosūtīts pa pastu uz pretendenta norādīto korespondences adresi.

4. Kad Klients ir kļuvis par EPS lietotāju, viņš papildus var pilnvarot konsultantu vai citu fizisku personu Klienta vārdā lietot EPS un iesniegt pieteikumus par vienu vai vairākiem EPS pakalpojumiem. Klients (galvenais EPS lietotājs) EPS profilā redz un var sekot visām pilnvaroto EPS lietotāju darbībām. Klientam un pilnvarotai personai abiem jāparaksta veidlapa  „Papildus EPS lietotāja veidlapa” un jāiesniedz LAD.

rsz_liet1.png

Uzmanību!!!   Līgumu paraksta paraksttiesīgā persona.

  

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.