Valsts Zivju fonds

Svarīgi!

Ir veikti grozījumi 02.03.2010 MK noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" , kas paredz, ka atbalsta pretendents šajos MK noteikumos paredzētos dokumentus iesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja tiesības var pieteikt:

Pasākuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Finansējuma apjoms*, euro
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) 31.marts

 20 000

papildus nosacījumi 

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma 31.marts

 10 000

papildus nosacījumi

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem 21.februāris

 25 000

papildus nosacījumi

Dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai 21.februāris

8 000 - vienam projektam;

10 000 - ne vairāk kā četriem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem un šāda veida projektiem kopējais apmērs

papildus nosacījumi

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.** 21.februāris

7 000 - vienam projektam;

10 000 - vienam projektam, ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus un zivju pavairošanu ezeros, kuru platība pārsniedz 2000 ha;

15 000 - vienam projektam, zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai

papildus nosacījumi

Pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontrolesdarbību nodrošināšanā par 2019. gadu 30.aprīlis papildus nosacījumi

 

* - Maksimālo atbalsta apmēru nepārsniedz viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma.

** - Lai minētajam Zivju fonda pasākumam pieteiktie projekti nedublētu jau plānotās no valsts budžeta finansētās zivju ielaišanas, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā lūdzam iepazīties ar Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas "Zivsaimniecība" apakšsadaļā "Akvakultūra" ievietoto dokumentu.

Kārta atvērta
20.01.2020.-30.04.2020.
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts zivsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Valsts iestādes
  • Pašvaldības iestādes
  • Biedrības

Pieteikties pasākumam

Atskaites un maksājumi

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.