Valsts Zivju fonds

Svarīgi!

Ir veikti grozījumi 02.03.2010 MK noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem", kas paredz, ka atbalsta pretendents šajos MK noteikumos paredzētos dokumentus iesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja tiesības var pieteikt:

Sīkāka informācija - Iesnieguma veidlapa un kā kļūt par EPS lietotāju?

Pasākuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Finansējuma apjoms*, euro
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

3.kārta atvērta

(17.11.-24.11.)

 

20 000

papildus nosacījumi

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma 1.kārta noslēgusies

10 000

papildus nosacījumi

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem 1.kārta noslēgusies

25 000

papildus nosacījumi

Dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai 1.kārta noslēgusies

8 000 - vienam projektam;

10 000 - ne vairāk kā četriem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem un šāda veida projektiem kopējais apmērs

papildus nosacījumi

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.** 1.kārta noslēgusies

7 000 - vienam projektam;

10 000 - vienam projektam, ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus un zivju pavairošanu ezeros, kuru platība pārsniedz 2000 ha;

15 000 - vienam projektam, zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai

papildus nosacījumi

Pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontrolesdarbību nodrošināšanā par 2019. gadu 1.kārta noslēgusies papildus nosacījumi

 

* - Maksimālo atbalsta apmēru nepārsniedz viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma.

** - Lai minētajam Zivju fonda pasākumam pieteiktie projekti nedublētu jau plānotās no valsts budžeta finansētās zivju ielaišanas, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā lūdzam iepazīties ar Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas "Zivsaimniecība" apakšsadaļā "Akvakultūra" ievietoto dokumentu.

Kārta atvērta
17.11.2020.-24.11.2020.
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts zivsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Valsts iestādes
  • Pašvaldības iestādes
  • Biedrības

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.