Valsts atbalsts meža nozares attīstībai

AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) atbalsta  saņemšanas nosacījumi 2020.gadā

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas. 

Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.

Projekta iesniegumu līdz š.g. 28. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) :

  • klātienē darba dienās jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā ar norādi – „Mērķziedojumam no a/s “Latvijas valsts meži”. Informācija par klientu apkalpošanas centriem pieejama LAD mājas lapā - http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/,
  • sūtot vēstulē pa pastu uz adresi - Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981, ar norādi – „Mērķziedojumam no a/s “Latvijas valsts meži”,
  • parakstītu elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, 
  • iesniedzot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā, līdz izsludinātā termiņa darba dienas beigām.

 

Atbalsts no Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem 2019.gadā 

 

Iesniegšanas termiņš

Piešķirtais finansējums, EUR

Atbalsta pretendents

Meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas  projekti:

1.  “Pasākuma "Meža dienas 2019" norises nodrošināšanai”  

Kārta noslēgusies 

60 000 

Fiziska vai juridiska persona

2.  “Izstādes "Iepazīsties – koks!" nodrošinājumam”  

 Kārta noslēgusies

18 000 

Fiziska vai juridiska persona

3.   “Skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens""

 Kārta noslēgusies

20 000 

Fiziska vai juridiska persona

4. “Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” izgatavošanai” 

 Kārta noslēgusies

10 000 

Fiziska vai juridiska persona

5. “Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs”  pasniegšanas norises nodrošināšana (informatīvais un tehniskais nodrošinājums)” 

Kārta noslēgusies 

30 000

Fiziska vai juridiska persona

Zinātniskās izpētes projekti:

1. "Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos  izmantoto mežu raksturojošo rādītāju precizēšana"

 Kārta noslēgusies

30 000

 Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents 

2. "Latvijas meža resursu kapitāla vērtējums un priekšlikumi apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam"

 Kārta noslēgusies

30 000

 Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents

3. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES"  

Kārta noslēgusies 

15 277 

 

īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

 

Konkurss

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.