Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)

Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas atbilstoši Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumam.

Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes – audzētājs.

Kārta atvērta
01.09.2020.-30.09.2020.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Tā kā EPS ir pieejama tikai tiem klientiem, kuri noslēguši līgumu par EPS pakalpojumu izmantošanu, LAD aicina lauksaimniekus, kuri vēl to nav izdarījuši, noslēgt šādu līgumu.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Pieteikties var augstāk minēto dzīvnieku audzētājs:

 • kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu,
 • kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

 

Atbalsts par konkrētas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku – 155 euro;
 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku – 200 euro;
 • par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku – 160 euro;
 • par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 75 euro;
 • par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku – 200 euro;
 • par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku – 75 euro.

Kopējais pieejamais finansējums  177 050 euro (MK noteikumi Nr.1524).

Lai saņemtu atbalstu pretendentam Lauku atbalsta dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim jāiesniedz:

 1. Iesniegums saskaņā ar MK noteikumu Nr.1524 43’.pielikumu;
 2. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegts atzinums par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.