Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs – briežkopībā, zvērkopībā, arī šinšillkopībā, truškopībā, strauskopībā un biškopībā, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu.

Atbalsts paredzēts vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai.

Atbalsta pretendents ir  organizācija, kas veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

Atbalstu piešķir par:

 • staltbriežu vaislas buļļa novērtēšanu, kuru vērtējums ir no 7-10 punktiem,  pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 42.69 euro par dzīvnieku;
 • staltbriežu vaislas govs novērtēšanu, kuru vērtējums ir no 7-10 punktiem, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 24.19 euro par dzīvnieku;
 • staltbriežu vaislai ataudzējama jaundzīvnieka (no viena gada līdz divu gadu vecumam) novērtēšanu, kuru vērtējums ir no 7-10 punktiem,   pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā,  atbalsta apmērs - līdz 7.83 euro par dzīvnieku ;
 • par dambrieža novērtēšanu pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā,atbalsta apmērs - līdz 17.79 euro par dzīvnieku ;
 • ūdeles un šinšillas pirmās un otrās klases audzējamo vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 1.28 euro par dzīvnieku;
 • lapsas un polārlapsas pirmās un otrās klases audzējamo vaislas dzīvnieku  ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 2.13 euro par dzīvnieku;
 • ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas  trušu mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 1,57 euro par dzīvnieku;
 • ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam strauskopībā, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 14.23 euro par dzīvnieku;
 • novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā, atbalsta apmērs - līdz 9.96 euro par dzīvnieku.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Citas lopkopības nozares
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam