Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir kazkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei, par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi).

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.

Atbalstu piešķir par:

 • ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 95 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums) vaislas kazu mātei, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā, atbalsta apmērs - līdz  71.14 euro par dzīvnieku;
 • ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50 procentus) vaislas kazu mātei pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā, atbalsta apmērs - līdz 42.69 euro par dzīvnieku;
 • šķirnes saimniecībā vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā, atbalsta apmērs - līdz 28.46 euro par dzīvnieku;
 • sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja pārraudzības ganāmpulkā āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā, atbalsta apmērs - līdz 42.69 euro par dzīvnieku;
 • sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem, ja pārraudzības ganāmpulkā āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā, atbalsta apmērs - līdz 71.14 euro par dzīvnieku;
 • lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas kazu, atbalsta apmērs - līdz  7.11 euro par dzīvnieku;
 • ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku, atbalsta apmērs - 8.54 euro par dzīvnieku;
 • pārraudzībā esošajai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirņu slaucamajai kazai (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, atbalsta apmērs - līdz 88.70 euro par dzīvnieku.

Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē saņem kā vienreizēju maksājumu 40.00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28 euro apmērā), lai pārraudzībā esošajai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirņu slaucamajai kazai (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, ja:

 • pēdējās noslēgtās laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu;
 • pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kazu pārraudzību.

 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Kazkopības nozare

Pieteikties pasākumam