Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir aitkopības nozarē paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, kā arī saglabāt un uzlabot dzīvnieku esošo genotipu

Atbalsts paredzēts dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšana pēc pēcnācējiem) un ciltsgrāmatas uzturēšanai.

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.

Atbalstu piešķir par:

  • vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena gada līdz 1.5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā 29 aitu mātes;
  • sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja pārraudzības ganāmpulkā, teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu un vaislas teķu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi;
  • ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku, atbalsta apmērs - 8.54 euro par dzīvnieku;
  • šķirnes saimniecībā esošas vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir vairāk nekā 29 aitu mātes;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošas vaislas aitu mātes produktivitātes izvērtēšanu, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir vairāk nekā 29 aitu mātes;
  • vaislas aitu māšu skrepi genotipa noteikšanu un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir vairāk nekā 29 aitu mātes.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Aitkopības nozare

Pieteikties pasākumam