Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir zirgkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai).

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.

Atbalstu piešķir par:

  • pārraudzības ganāmpulkā esošu augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošu kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošu vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošu jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošu kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošu vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi;
  • ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku, atbalsta apmērs - 8.54 euro par dzīvnieku;
  • vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanu, atbalsta apmērs- 14.23 euro par dzīvnieku;
  • pārraudzības ganāmpulkā esošas tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu pēc pēcnācējiem.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Zirgkopības nozare

Pieteikties pasākumam