Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir cūkkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu, ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.

Atbalstu piešķir par:

 • šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests, atbalsta apmērs - līdz 17.10 euro par dzīvnieku;
 • vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, atbalsta apmērs – līdz 71.14 euro par dzīvnieku;
 • augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanai saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes, ja kuilis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem atbalsta apmērs – līdz 64.03 euro par dzīvnieku;
 • novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs atbalsta apmērs – līdz 0.95 euro par dzīvnieku;
 • ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu, atbalsta apmērs – līdz 0.07 euro;
 • ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku atbalsta apmērs – 0.47 euro par dzīvnieku;
 • vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kas atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110), ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.martā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes, atbalsta apmērs - līdz 348.60 euro par dzīvnieku;
 • sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kas atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.oktobrī ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes, atbalsta apmērs – līdz 131.28 euro par dzīvnieku.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Cūkkopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Biedrības un nodibinājumi
 • Kooperatīvās sabiedrības

Pieteikties pasākumam