Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami, produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un gala produkts ar  nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi ir nonācis tirdzniecībā.

 

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam laika posmā no 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • ieņēmumu apliecinošus dokumentu kopijas vai to kopsavilkums;
  • uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam