Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā atbalsta saņemšanai var pieteikties pretendenti, kas ražo pārtikas produktus atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko ražošanu, kā arī kuru gala produkti ir nonākuši mazumtirdzniecībā vai tiek tieši piegādāti galapatērētājam.

 

Lai saņemtu atbalstu, pretendents laika posmā no 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

  •  iesniegumu,
  • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam