Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”  6.nodaļas “Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmas” 6.2.apakšnodaļai “Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā”, tiek piemērots samazinājuma koeficients 0.7

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā atbalsta saņemšanai var pieteikties pretendenti, kas ražo pārtikas produktus atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko ražošanu, kā arī kuru gala produkti ir nonākuši mazumtirdzniecībā vai tiek tieši piegādāti galapatērētājam.

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

1. Primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus:

  • 110 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta ražošanu;
  • 120 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus primāros produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam. 

Lai saņemtu atbalstu pretendents laikposmā no kārtējā gada 1.septembra līdz 1.oktobrim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz iesniegumu. 

Atbalstu piešķir piecus gadus.

2. Pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

  • 600 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;
  • 850 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam. 

Lai saņemtu atbalstu pretendents laikposmā no kārtējā gada 1.septembra līdz 1.oktobrim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  iesniedz :

  • iesniegumu;
  • ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu.

Atbalstu piešķir, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.