Atbalsts tirgus veicināšanai

Atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk - institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk - kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin - 2017") laikposmā no kārtējā gada 1.februāra līdz nākamā gada 31.janvārim.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Tirgus veicināšanas pasākumi

Pieteikties pasākumam