Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

 

Atbalsta mērķisir liellopu gaļas nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem un lineārajai vērtēšanai).

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 10.punktā minētajam atbalstam par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

1.      par vienas šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 116,30 euro  apmērā;

2.      par vienas gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teles (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus), ja tā vecāka par 18 mēnešiem, ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu   57,50 euro  apmērā;

3.      par vienas vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā vecāka par 18 mēnešiem,  ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanu 23,20 euro  apmērā;

 

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.

Atbalstu piešķir par :

  • sertificētu vaislas bulli (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, atbalsta apmērs – līdz 462.43 euro par dzīvnieku;
  • sertificētu vaislas bulli (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim),  kas novērtēts pēc pēcnācējiem, ja ir vairāki buļļi tad uz vienu bulli ganāmpulkā ir jābūt vairāk nekā deviņas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, atbalsta apmērs – līdz 284.60 euro par dzīvnieku;
  • šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, atbalsta apmērs – līdz 118,72 euro par dzīvnieku;
  • gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teles (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums),  sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, atbalsta apmērs – līdz 58,72 euro par dzīvnieku;
  • vienu vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus),  ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanai, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, atbalsta apmērs – līdz 23,72 euro par dzīvnieku;
  • lineāri novērtētu  pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītajgovi, atbalsta apmērs - 12.81 euro par dzīvnieku;
  • ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku, atbalsta apmērs - 8.54 euro par dzīvnieku.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Liellopu nozare

Pieteikties pasākumam