Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsta mērķisir liellopu gaļas nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem un lineārajai vērtēšanai).

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes sekojošiem atbalsta pasākumiem:

1. par vienas šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirnes ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 94.10 euro  apmērā;

2.   par vienas pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirnes zīdītājgovs  un teles (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87.5 procentus), ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 46.50 euro  apmērā;

3.  par vienas pārraudzībā esošas vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovs un teles (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā vecāka par 12 mēnešiem,  ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 18.80 euro  apmērā;

4.  par vienu sertificētu tīršķirnes vaislas bulli, kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām) 225 euro  apmērā , 

5.   administratīvās izmaksas par vienu 4.punktā minēto vaislas bulli 1 euro apmērā.

Kārta atvērta
28.02.2020.-31.12.2020.
Atbalstāmās nozares
  • Liellopu nozare

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Valsts atbalsts saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā”

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par sertificētu tīršķirnes vaislas bulli, kas novērtēts pēc pēcnācējiem  kontrolnobarošanā

13.marts

462,43 (par bulli)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par sertificētu tīršķirnes vaislas bulli, kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes

13.marts

284,60 (par bulli)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi

Katru mēnesi līdz 15.datumam

12,81 (par zīdītājgovi)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu  dzīvnieku

 

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

8,54 (par dzīvnieku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par zīdītājgovs-buļļu mātes DNS analīzes veikšanu, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemto dzīvnieku izcelsmes ticamību

13.marts

12 000

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

 

Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”

Piešķirtais finansējums  2020.gadā - EUR 1 367 135

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs par dzīvnieku EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošu gaļas šķirnes ciltsgrāmatā ierakstītu tīršķirnes zīdītājgovi

 

· maksājums par stāvokli uz 1.martu

1.septembris

120.00  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28)

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pārraudzības ganāmpulkā esošu gaļas šķirnes tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli, ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem

 

· maksājums par stāvokli uz 1.martu

1.septembris

 60.00  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28)

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pārraudzības ganāmpulkā esošu vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirnes zīdītājgovi un teli, ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem

 

· maksājums par stāvokli uz 1.martu

1.septembris

25.00  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28 )

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.