Atbalsts biškopības nozarei

Pamatojoties uz to, ka pasākumam pieprasītais finansējums pārsniedz piešķirto finansējumu, atbalsts par vienu bišu saimi  ir 5,8 euro.

Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1408/2013.

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
 • Saimnieciskās darbības veicēji
Svarīgi

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalstu 8,5 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

 • kas veic saimniecisko darbību;
 • kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
 • kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
 • kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 • kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;
 • kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā.

 

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2019.gada 3.jūnijam Lauku atbalsta dienestā  iesniedz:

 • iesniegumu;
 • dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.
Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.