Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsta  mērķis ir piensaimniecības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai, pāru atlasei).

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija. Atbalstu piešķir par:

  • pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmo buļļa meitu, atbalsta apmērs -113.83 euro par dzīvnieku;
  • augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem atbalsta apmērs - 38.40 euro;
  • lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu govi, atbalsta apmērs - 7.11 euro par dzīvnieku;
  • ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku, atbalsta apmērs - 4.27 euro par dzīvnieku;
  • pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, atbalsta apmērs – 0.14 euro par vienu pāru atlasi. 
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Veidlapas