Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai

Atbalsts pienākas pārtikas produktu pārstrādei un uzņēmumiem, kas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatus!

Atbalsts ir paredzēts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma vai apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču ražotājiem un primārajiem ražotājiem.

Atbalstu var piešķirt, ja pretendentam 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā nerealizētu preču krājumi pieauguši par 25 % vai neto apgrozījums samazinājies par 25 %, salīdzinot ar atbilstošo laikposmu 2019. gadā, ko apliecinās ar zvērināta revidenta atzinumu.

Atbalstu rēķinās 20 % apmērā vai nu no preču krājumu vērtības pieauguma, vai apgrozījuma samazinājuma apmēra.

Cov19 Slide11.PNG

Atbalstu nepiešķirs atbalsta pretendentam:

  • ja tam uz 2019.gada 31.decembri konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes,
  • ja tam uz 2020.gada 1.martu vai līdz iesnieguma iesniegšanas dienai ir aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro,
  • nebūs iesniedzis objektīvi pamatojošu pierādījumu informāciju par zaudējumu cēlonisko saikni ar Covid-19 izplatību;
  • pēdējā noslēgtajā gadā pamatdarbība nav lauksaimniecība/ pārstrāde (tas ir, ieņēmumi no lauksaimniecības un/vai pārstrādes preču ražošanas neveido vismaz 50% no kopējiem ieņēmumiem).

Pieteikšanās

Lai saņemtu atbalstu atbalsta pretendentam:

  • jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā (ja iepriekš nav reģistrēts);
  • līdz 2020.gada 15.jūlijam jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā Atbalsta iesniegums ar pavaddokumentiem un pierādījumu informācija par cēlonisko saikni ar COVID-19 izplatību. 

Plašāku informāciju var noskaidrot, zvanot uz tālr. 26547251, 25731807, 25404825.

 

Dokumenti

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.