Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai

Atbalsts ir paredzēts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma vai apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču ražotājiem un primārajiem ražotājiem.

Atbalsts pienākas pārtikas produktu pārstrādei un uzņēmumiem, kas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatus.

Pieejamais finansējums - 14 milj. EUR.

Pieteikšanās termiņš - pretendentam iesniegums elektroniski ir jāiesniedz līdz 30.oktobrim (avansam - līdz š.g. 31.augustam).

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

  • Atbalstu var saņemt, ja uzņēmumam 2020.gada martā - jūnijā vai 2020.gada jūlijā - septembrī salīdzinot ar attiecīgu periodu 2019.gadā:

- palielinājušies pārdošanai gatavi preču krājumi uzņēmuma darbības pamatnozarē par vairāk nekā 25 %, vai

- samazinājies neto apgrozījums par vairāk nekā 25 %.

  • Datus apliecina ar zvērināta revidenta atzinumu;
  • Atbalsta pretendents uz krājumu pieaugumu var pieteikties vienu reizi;
  • Atbalstu rēķinās 20 % apmērā vai nu no preču krājumu vērtības pieauguma, vai apgrozījuma samazinājuma apmēra.

Atbalstu nepiešķirs atbalsta pretendentam:

  • ja tam uz 2019.gada 31.decembri konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes;
  • ja tam uz 2020.gada 7.martu vai līdz iesnieguma iesniegšanas dienai ir aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro;
  • nebūs iesniedzis objektīvi pamatojošu pierādījumu informāciju par zaudējumu cēlonisko saikni ar Covid-19 izplatību;
  • pēdējā noslēgtajā gadā pamatdarbība nav lauksaimniecība/ pārstrāde (tas ir, ieņēmumi no lauksaimniecības un/vai pārstrādes preču ražošanas neveido vismaz 50% no kopējiem ieņēmumiem).

Pieteikšanās:

Lai saņemtu atbalstu atbalsta pretendentam:

  • jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā (ja iepriekš nav reģistrēts);
  • līdz 2020.gada 30.oktobrim (avansam līdz 2020.gada 31.augustam) jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā Atbalsta iesniegums ar pavaddokumentiem un pierādījumu informācija par cēlonisko saikni ar COVID-19 izplatību. 

Plašāku informāciju var noskaidrot, zvanot uz tālr. 26547251, 25731807, 25404825.

 

Dokumenti:

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.