Vājpiena pulvera realizācija

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 4232,375 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajai konkursa daļai beidzas 2018.gada 11.decembrī plkst. 12.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2019. gadam konkursa daļām janvārī ir plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika) mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigām. Minētie termiņi ir mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika). Tomēr augustā šis termiņš ir ceturtā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika), septembrī – trešā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika) un decembrī – otrā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika). Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika) iepriekšējā darbdienā.

Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

[norāda konkursa termiņu] konkursam

“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA PĀRDOŠANAI KONKURSA PROCEDŪRĀ”

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.

Vienā aploksnē drīkst būt tikai viens pieteikums.

Pieteikumi iesniedzami personīgi Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi „Lauku atbalsta dienests, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981” līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.

Pretendents nodrošina, ka pa pastu sūtītie pieteikumi konkursam ir saņemti Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieteikumi tiks iesniegti pēc minētā termiņa, pieteikumi netiks izskatīti un tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti. 

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nodrošinājumu var iesniegt:

 • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 pārdošanas konkursam
 
 • iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

- A/S "SEB banka" 
- A/S "SWEDBANK" 
- A/S "RIETUMU BANKA" 
- A/S “Citadele banka”
- A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

 Intervences vājpiena pulvera uzglabāšanas vieta un realizējamie daudzumi

Intervences noliktavas nosaukums Intervences noliktavas adrese Vājpiena pulvera daudzums, tonnas Maisu skaits Datums, kad produkts ir piegādāts uz intervences noliktavu
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 108.000 4 320 03.09.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 90.000 3 600 09.09.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 89.000 3 560 16.09.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 132.000 5 280 24.09.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 224.000 8 960 14.10.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 28.000 1 120 10.12.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 37.000 1 480 18.12.2015
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 115.000 4 600 07.01.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 58.000 2 320 14.01.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 29.000 1 160 21.01.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 61.000 2 440 18.02.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 34.000 1 360 24.02.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 32.000 1 280 04.03.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 42.000 1 680 10.03.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 30.000 1 200 22.03.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 22.000 880 15.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 66.000 2 640 18.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 22.000 880 19.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 34.000 1 360 21.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44.000 1 760 22.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44.000 1 760 25.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 30.975 1 239 26.04.2016
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 40.000 1 600 27.04.2016
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44.000 1 760 29.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 60.000 2 400 29.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44.000 1 760 28.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 65.625 2 625 02.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 21.450 858 03.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 43.800 1 752 05.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 42.475 1 699 06.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 43.500 1 740 09.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 63.300 2 532 10.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 42.675 1 707 11.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 106.375 4 255 12.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 43.275 1 731 13.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 66.000 2 640 16.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 66.000 2 640 17.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 66.000 2 640 18.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44.000 1 760 20.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 66.000 2 640 23.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 43.975 1 759 24.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44.000 1 760 25.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 22.000 880 26.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 90.225 3 609 30.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 43.800 1 752 31.05.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 45.275 1 811 01.06.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 43.650 1 746 02.06.2016
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44.000 1 760 06.06.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 64.875 2 595 17.06.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 63.675 2 547 20.06.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 84.725 3 389 27.06.2016
SIA "Rīgas universālais termināls" Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 21.975 879 28.06.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 65.975 2 639 07.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 44.000 1 760 08.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 66.000 2 640 11.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 66.000 2 640 12.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 66.000 2 640 13.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 44.000 1 760 14.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 44.000 1 760 15.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 65.950 2 638 18.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 65.950 2 638 19.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 24.975 999 21.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 42.000 1 680 22.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 40.000 1 600 25.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 31.975 1 279 26.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 30.000 1 200 27.07.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 22.000 880 02.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 25.950 1 038 09.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 25.000 1 000 10.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 22.000 880 11.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 21.975 879 11.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 22.000 880 19.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 29.000 1 160 23.08.2016
SIA "Trialto Latvia" "Dominante", Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2123 24.000 960 23.08.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 20.000 800 15.09.2016
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 30.000 1 200 05.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 37.000 1 480 05.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 30.000 1 200 12.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 45.000 1 800 12.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 30.000 1 200 19.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 50.000 2 000 19.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 32.000 1 280 26.09.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 49.000 1 960 03.10.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 30.000 1 200 03.10.2017
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 38.000 1 520 11.10.2017
  KOPĀ: 4232.375 169 295  

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
 • Intervences pasākumi
Svarīgi

Pieteikumus konkursam var iesniegt tikai tie pretendenti, kas ir piereģistrējušies Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā

Lēmumi par intervences krājumu pārdošanas konkursiem:

 1.  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2264 (2016. gada 15. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 2. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/8 (2017. gada 5. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 3. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/96 (2017. gada 19. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/231 (2017. gada 9. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 5. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/318 (2017. gada 23. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piektajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 6. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/425 (2017. gada 9. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sestajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 7. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/550 (2017. gada 23. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 8. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/714 (2017. gada 20. aprīlis) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu astotajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 9. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/858 (2017. gada 18. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu devītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 10. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1116 (2017. gada 22. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu desmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 11. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1355 (2017. gada 20. jūlijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu vienpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 12. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1596 (2017. gada 21. septembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 13. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1919 (2017. gada 19. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīspadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 14. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2186 (2017. gada 23. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu četrpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 15. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2332 (2017. gada 14. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piecpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 16. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/80 (2018. gada 18. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sešpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 17. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/269 (2018. gada 22. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu septiņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 18. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/483 (2018. gada 22. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu astoņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 19. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/610 (2018. gada 19. aprīlis) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu deviņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 20. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/734 (2018. gada 17. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 21. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/892 (2018. gada 21. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 22. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1026 (2018. gada 19. jūlijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 23. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1210 (2018. gada 30. augusts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 24. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1267 (2018. gada 20. septembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 25. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1484 (2018. gada 4. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit piektajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 26. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1571 (2018. gada 18. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit sestajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 27. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1686 (2018. gada 8. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 28. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1837 (2018. gada 22. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit astotajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.