Sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkums

Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām. Latvijā piena produktu intervences iepirkums attiecas uz:

  • sviestu, kurš ražots tieši un tikai no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un tikai no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82% no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16% no svara;
  • visaugstākās kvalitātes vājpiena pulveri, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0% no svara.

Iepirkšanai piedāvātie minimālie daudzumi ir:

  • sviestam – 30 tonnas;
  • vājpiena pulverim – 30 tonnas.

Intervences cena ir:

  •  EUR 221,75 par 100 kg sviesta,
  •  EUR 169,80 par 100 kg vājpiena pulvera.

Izmaksājamā cena tiek palielināta par atbilstošu PVN summu. 

Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Lai varētu ražot sviestu/vājpiena pulveri intervencei, ražotājuzņēmumam ir jābūt apstiprinātam Lauku atbalsta dienestā vai citas ES dalībvalsts kompetentā iestādē.

2. Vismaz divas darba dienas iepriekš ražotājuzņēmumam ir jāinformē Lauku atbalsta dienests par nodomu ražot sviestu vai vājpiena pulveri intervencei.

3. Sviestam/ vājpiena pulverim jābūt gatavotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā Lauku atbalsta dienests ir saņēmis pieteikumu pirkšanai intervencē.

4. Kopā ar pieteikumu pretendents iemaksā (iesniedz) nodrošinājumu Lauku atbalsta dienestam: EUR 50,00 par tonnu sviesta/ vājpiena pulvera.