Vājpiena pulvera intervences iepirkums

Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām. Latvijā piena produktu intervences iepirkums attiecas uz:

  • sviestu, kurš ražots tieši un tikai no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un tikai no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82% no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16% no svara;
  • visaugstākās kvalitātes vājpiena pulveri, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0% no svara.

Iepirkšanai piedāvātie minimālie daudzumi ir:

  • sviestam – 30 tonnas;
  • vājpiena pulverim – 30 tonnas.

Intervences cena ir:

  •  EUR 221,75 par 100 kg sviesta,
  •  EUR 169,80 par 100 kg vājpiena pulvera.

Izmaksājamā cena tiek palielināta par atbilstošu PVN summu. 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare
Svarīgi

Ar 2019.gada 1.martu tiek atsākta vājpiena pulvera iepirkšana konkursa kārtībā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš katrai konkursa kārtai beidzas mēneša trešajā otrdienā pulksten 12.00 (pēc Latvijas laika). Nākošajai konkursa kārtai piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 18.jūnijā plkst.12.00.

Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

[norāda konkursa termiņu] konkursam

“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA IEPIRKUMAM KONKURSA KĀRTĀ”

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.

Vienā aploksnē drīkst būt tikai viens pieteikums.

Pieteikumi iesniedzami personīgi Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi „Lauku atbalsta dienests, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981” līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.

Pretendents nodrošina, ka pa pastu sūtītie pieteikumi konkursam ir saņemti Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieteikumi tiks iesniegti pēc minētā termiņa, pieteikumi netiks izskatīti un tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti. 

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nodrošinājumu var iesniegt:

  • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 iepirkuma konkursam
  •  iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

- A/S "SEB banka" 
- A/S "SWEDBANK" 
- A/S "RIETUMU BANKA" 
- A/S “Citadele banka”
- A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/98 (2019. gada 21. janvāris), ar ko sāk konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkšanai valsts intervences laikposmā no 2019. gada 1. marta līdz 30. septembrim

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Lai varētu ražot sviestu/vājpiena pulveri intervencei, ražotājuzņēmumam ir jābūt apstiprinātam Lauku atbalsta dienestā vai citas ES dalībvalsts kompetentā iestādē.

2. Vismaz divas darba dienas iepriekš ražotājuzņēmumam ir jāinformē Lauku atbalsta dienests par nodomu ražot sviestu vai vājpiena pulveri intervencei.

3. Sviestam/ vājpiena pulverim jābūt gatavotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā Lauku atbalsta dienests ir saņēmis pieteikumu pirkšanai intervencē.

4. Kopā ar pieteikumu pretendents iemaksā (iesniedz) nodrošinājumu Lauku atbalsta dienestam: EUR 50,00 par tonnu sviesta/ vājpiena pulvera.

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.