Piens un augļi skolai

2017.gadā iesniegumi tiek pieņemti līdz 11.septembrim.

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas līdzšinējās programmas – programma „Augļi skolai” un programma „Skolas piens” – tiek apvienotas vienā programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Apvienotā skolu programma darbosies ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā varēs saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni. 

Izglītības iestādes

Produktu piegādātāji

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare
  • Atbalsts augkopībai
  • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
  • Juridiska persona
  • Privātpersona
  • Valsts iestāde
  • Zemnieku saimniecība
  • Pašvaldības iestāde
Svarīgi

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums 2017./2018.macību gadam:

  • Augļu un dārzeņu produktu grupai ir 6,02 EUR uz vienu izglītojamo gadā;
  • Piena produktu grupai ir 11,66 EUR uz vienu izglītojamo gadā.

Pieteikties pasākumam