Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Uz Eiropas Savienības atbalstu par lauksaimniecības produktu tirgus informācijas un veicināšanas pasākumiem var pretendēt šādas organizācijas (piedāvātājas organizācijas):

  1. profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pārstāv attiecīgās dalībvalsts attiecīgo nozari vai nozares, un jo īpaši starpnozaru organizācijas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 157. pantā, un grupas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tās pārstāv nosaukumu, kurš ir aizsargāts saskaņā ar pēdējo minēto regulu un uz kuru attiecas minētā programma;
  2. Savienības profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas pārstāv attiecīgo nozari vai nozares Savienības līmenī;
  3. ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. un 156. pantā un kuras ir atzinusi kāda dalībvalsts;
  4. lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūras, kuru mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu un kurām attiecīgā dalībvalsts uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu šajā jomā; minētajām struktūrām jābūt veikušām likumīgu uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī vismaz divus gadus pirms datuma, kad publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas minēts Regulas Nr.1144/2014 8. panta 2. punktā.

Piedāvātājas organizācijas izstrādā informācijas un veicināšanas programmas, kas sastāv no saskaņotu pasākumu kopuma un ko īsteno ne mazāk kā viena, bet ne ilgāk kā triju gadu laikā.

Sākot ar 2016. gadu, iesniegumus pieņem, vērtē un par ES finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu lemj Eiropas Komisijas Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA, Luksemburga).

Vienas dalībvalsts programmu administrēšanu un uzraudzību Latvijā veic Lauku atbalsta dienests. 

Daudzvalstu programmām (multi-programmām, ko iesniedz vismaz divas piedāvātājas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm) izpildes administrēšanu un uzraudzību veic CHAFEA.

Atbalstāmās nozares
  • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Kooperatīvās sabiedrības
Svarīgi

2018. gadā programmas pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2018. gada 12. aprīlis, plkst. 17.00 CET (pēc Briseles laika, Centrāleiropas laika zona).

Programmas pieteikumi ir iesniedzami elektroniski CHAFEA mājas lapā.

2018. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS

2018. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - DAUDZVALSTU PROGRAMMAS

Kopsavilkums par bieži uzdotajiem jautājumiem (angļu valodā)

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.