Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū.

Ražotāju organizācija pasākuma izpratnē ir ne mazāk kā piecu ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija. Pasākuma ietvaros ražotāju organizācija īsteno Darbības programmu.

Iesniegšanas termiņš
31.12.2020.
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas

Pieteikties pasākumam