Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Nr.
p.k.

Vietējā rīcības grupa

Kārtas

Izsludinātais finansējums, EUR

 

1.

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

6.kārta atvērta

26.03.2019.-26.04.2019.

5.kārta atvērta

01.03.2019.-01.04.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 374 184,93

Informācija projektu iesniegšana

2.

Nodibinājums "Madonas novada fonds"

11.kārta atvērta

25.03.2019-25.04.2019.

10.kārta noslēgusies

9.kārta noslēgusies

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 522 300,00

Informācija projektu iesniegšanai

3.

Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"

6.kārta atvērta

29.03.2019-29.04.2019.

5.kārta atvērta

11.03.2019-11.04.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 426 297,18

Informācija projektu iesniegšanai

4.

Biedrība "Abulas lauku partnerība

6.kārta atvērta no 25.03.2019.-25.04.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 96 049,89

Informācija projektu iesniegšanai

5.

Biedrība "Jūrkante"

7.kārta atvērta no 15.03.2019.-15.04.2019.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 214 123,03

Informācija projektu iesniegšanai

6.

Biedrība “Sateka”

7.kārta atvērta no 11.03.2019.-11.04.2019.

6.kārta atvērta no 14.02.2019.-14.03.2019. 

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 233 893,56

Informācija projektu iesniegšanai

7.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

9.kārta atvērta

08.03.2019-08.04.2019.

 

8.kārta atvērta

15.02.2019-15.03.2019.

 

7.kārta atvērta 

22.01.2019.-22.02.2019.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 287 998,86 

 

 

EUR 200 000,00

 

 

EUR 444 100,09

Informācija projektu iesniegšanai

8.

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

6.kārta atvērta 05.03.2019.-05.04.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 482 604,76

Informācija projektu iesniegšanai

9.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

4.kārta atvērta 04.03.2019.-04.04.2019.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 726 089,05

Informācija projektu iesniegšanai

10. 

Biedrība "Gaujas Partnerība"

4.kārta atvērta

01.03.2019.-01.04.2019.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 179 786,72

Informācija projektu iesniegšanai

11.

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

5.kārta atvērta

25.02.2019.-25.03.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 240 000,00

Informācija projektu iesniegšanai

12.

Biedrība "Darīsim paši!"

5.kārta atvērta

25.02.2019.-25.03.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 436 535,61

Informācija projektu iesniegšanai

13.

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

6.kārta atvērta

22.02.2019.-22.03.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 622 047,07

Informācija projektu iesniegšanai

14.

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

7.kārta atvērta 22.02.2019.-22.03.2019.

6.kārta atvērta 18.01.2019.-18.02.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 200 000.00

 

EUR 460 000,00

Informācija projektu iesniegšanai

15.

Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai”

8.kārta atvērta      07.02.2019. - 07.03.2019.

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

   EUR 320 181,25 Informācija projektu iesniegšana

16.

Biedrība “Lauku partnerība "Lielupe"”

6.kārta atvērta 

28.01.2019.-28.02.2019

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 477 103,96

Informācija projektu iesniegšanai

17.

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

3.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā kārta:

3.1.rīcība - noslēgusies

3.2.rīcība - noslēgusies

3.3.rīcība - noslēgusies

3.4.rīcība - noslēgusies

3.5.rīcība - noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies 

 

Informācija projektu iesniegšanai

18.

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

19.

Biedrība "Dobeles rajona lauku partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

20.

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

21.

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

22.

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

23.

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

24.

Saldus rajona attīstības biedrība

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

25.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

26. Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība"

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
27. Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
 28. Biedrība "Kandavas Partnerība"

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
29. Biedrība "Preiļu rajona partnerība"

4.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
30. Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""

5.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
31.  Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
32. Biedrība "Talsu rajona partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
33. Biedrība "Pierīgas partnerība"

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
34. Biedrība "Ludzas rajona partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai
35. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

  Informācija projektu iesniegšanai

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.