Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Nr.
p.k.

Vietējā rīcības grupa

Kārtas

Izsludinātais finansējums, EUR

 

1.

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

6.kārta 22.06.2019.-22.07.2019.

5.kārta 28.04.2019.-28.05.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 304 114,12 

 

EUR 527 109,20 

Informācija projektu iesniegšanai

2.

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

5.kārta atvērta no 17.06.2019.-17.07.2019. 

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 267 277,25

Informācija projektu iesniegšanai

3.

Biedrība "Dobeles rajona lauku partnerība"

4.kārta atvērta no 10.06.2019.-10.07.2019. 

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 899 946,04

Informācija projektu iesniegšanai

 4.

 Biedrība "Balvu rajona partnerība"

6.kārta atvērta no 10.06.2019.-10.07.2019. 

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 456 551,3 

Informācija projektu iesniegšanai

 5.

 Biedrība "Ludzas rajona partnerība"

5.kārta atvērta no 10.06.2019.-10.07.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 686 532,90 

Informācija projektu iesniegšanai

6.

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"

6.kārta atvērta no 03.06.2019.-03.07.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 1059820,04

Informācija projektu iesniegšanai

7.

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""

6.kārta atvērta no 03.06.2019.-03.07.2019.

5.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 625 261,94

Informācija projektu iesniegšanai

8.

Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība"

3.kārta atvērta no 28.05.2019.-28.06.2019.

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 175 665,4

Informācija projektu iesniegšanai

 9.

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

5.kārtas atvērta no 27.05.2019.-27.06.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 514 833,05

Informācija projektu iesniegšanai

10.

Biedrība "Talsu rajona partnerība"

5.kārta atvērta no 02.07.2019.-02.08.2019.

4.kārta atvērta no 15.05.2019.-15.06.2019.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 165 808,26 

 

EUR 310 820,10

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

 11.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

6.kārta atvērta no 13.05.2019.-13.06.2019.

5.kārta atvērta no 02.04.2019.-02.05.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 266 478,99

 

EUR 429 391,27

Informācija projektu iesniegšanai

12. 

Biedrība "Abulas lauku partnerība

7.kārta atvērta no 12.05.2019.-12.06.2019.

6.kārta atvērta no 25.03.2019.-25.04.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 236 835,39

 

EUR 96 049,89

Informācija projektu iesniegšanai

13.

Biedrība "Preiļu rajona partnerība"

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 30.04.2019.-31.12.2019.

4.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 609 662,11 

Informācija projektu iesniegšanai

14.

Biedrība "Pierīgas partnerība"

6.kārta 29.04.2019.-29.05.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 584 577,59 

Informācija projektu iesniegšanai

15.

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta

4.kārta 23.04.2019.-24.05.2019.

3.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā kārta:

3.1.rīcība - noslēgusies

3.2.rīcība - noslēgusies

3.3.rīcība - noslēgusies

3.4.rīcība - noslēgusies

3.5.rīcība - noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies 

EUR 515 332,3

 

EUR 183 654,88

Informācija projektu iesniegšanai

16.

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

5.kārta 23.04.2019.-23.05.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 682 082,81 

Informācija projektu iesniegšanai

17.

Biedrība "Jūrkante"

8.kārta atvērta no 23.04.2019.-23.05.2019.

7.kārta atvērta no 15.03.2019.-15.04.2019.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 180 179,27

 

EUR 214 123,03

Informācija projektu iesniegšanai

 18.

Publisko un privāto partnerattiecībubiedrība "Sernikon"

5.kārta 22.04.2019. -22.05.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 250 434,3 

Informācija projektu iesniegšanai

19.

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

7.kārta atvērta

15.04.2019.-15.05.2019.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 510 660,00

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

20.

Saldus rajona attīstības biedrība

5.kārta atvērta      13.04.2019. - 13.05.2019.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 EUR 910 000,00

Informācija projektu iesniegšanai

21.

Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai”

9.kārta atvērta      10.04.2019. - 10.05.2019.

8.kārta atvērta      07.02.2019. - 07.03.2019.

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 90 560,87

EUR 320 181,25

 

Informācija projektu iesniegšana

22.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

6.kārta atvērta

08.04.2019.-08.05.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 965 273,42

Informācija projektu iesniegšanai

 23.

Biedrība "Darīsim paši!"

6.kārta atvērta

01.04.2019.-01.05.2019.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 655 133,58

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

24.

Biedrība “Lauku partnerība "Lielupe"”

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta atvērta 

26.03.2019.-05.05.2019.

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 177 579,60

 

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

25.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

26.

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšana

27.

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

28.

Nodibinājums "Madonas novada fonds"

12.kārta atvērta

10.05.2019-10.06.2019.

11.kārta noslēgusies

10.kārta noslēgusies

9.kārta noslēgusies

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 18 000,00

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

29.

Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

30.

Biedrība “Sateka”

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

31.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

9.kārta noslēgusies

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

 

 

 

 

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

32.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

33. 

Biedrība "Gaujas Partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

34.

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

35.

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.