Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Nr.
p.k.

Vietējā rīcības grupa

Kārtas

 

1. Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

3.kārta atvērta
21.11.2017.-21.12.2017.

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
2. Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

2.kārta atvērta
15.11.2017.-15.12.2017.

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
3. Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

3.kārta atvērta
30.10.2017.-30.11.2017.

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
4. Biedrība "Talsu rajona partnerība"

3.kārta atvērta
23.10.2017.-23.11.2017.

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
5. Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"

3.kārta atvērta
16.10.2017.-16.11.2017.

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
6. Biedrība "Kandavas Partnerība"

5.kārta atvērta
02.10.2017.-02.11.2017.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
7. Biedrība "Pierīgas partnerība"

5.kārta atvērta
02.10.2017.-01.11.2017.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

8.

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

4.kārta atvērta
25.09.2017.-25.10.2017.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

9.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

4.kārta atvērta
18.09.2017.-18.10.2017.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

10. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

11.

Saldus rajona attīstības biedrība

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

12.

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""

4.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta atvērta no 03.03.2017.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

13.

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

14. Biedrība "Abulas lauku partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
15. Biedrība "Darīsim paši!"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
16. Biedrība "Ludzas rajona partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
17. Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
18. Biedrība "Jūrkante"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
19. Biedrība "Preiļu rajona partnerība"

3.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta atvērta no 28.04.2017.

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
20. Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 21. Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai”

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
22. Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
23. Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" 

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
24. Nodibinājums "Madonas novada fonds"

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
25. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
26. Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe""

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 27. Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 28. Biedrība "Gaujas Partnerība"

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 29. Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 30. Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 31. Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 32. Biedrība "Dobeles rajona lauku partnerība"

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai
 33. Biedrība “Sateka”

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

  34. 

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta atvērta no 09.06.2016.:

3.1.rīcība - atvērta

3.2.rīcība - noslēgusies

3.3.rīcība - atvērta

3.4.rīcība - noslēgusies

3.5.rīcība - atvērta

Informācija projektu iesniegšanai

 35.

Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība"

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai