Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Nr.
p.k.

Vietējā rīcības grupa

Kārtas

Izsludinātais finansējums, EUR

 

 1.

Biedrība "Jūrkante"

9.kārta 01.03.2020.-01.04.2020.

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 136 453,84

Informācija projektu iesniegšanai

2.

Biedrība "Pierīgas partnerība"

9.kārta 10.03.2020.-10.04.2020.

8.kārta 17.01.2020.-17.02.2020.

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 196 189,71

 

EUR 292 560,42

Informācija projektu iesniegšanai

3.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

9.kārta 28.02.2020.-28.03.2020.

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 61 559,86

Informācija projektu iesniegšanai

4.

Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai”

10.kārta 27.02.2020.-27.03.2020.

9.kārta noslēgusies

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 300 905,69

Informācija projektu iesniegšana

5.

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

5.kārta 24.02.2020.-24.03.2020.

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta

24.05.2019.-31.12.2019. noslēgusies.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā kārta:

3.1.rīcība - noslēgusies

3.2.rīcība - noslēgusies

3.3.rīcība - noslēgusies

3.4.rīcība - noslēgusies

3.5.rīcība - noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 314 864,04

Informācija projektu iesniegšanai

6.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

11.kārta 20.02.-20.03.2020.

10.kārta 06.02.-06.03.2020.

9.kārta noslēgusies

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 136 905,45

EUR 365 188,09

Informācija projektu iesniegšanai

7.

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

9.kārta 17.02.2020.-17.03.2020.

8.kārta 20.12.2019.-20.01.2020.

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 203 599,20

EUR 369 763,81

Informācija projektu iesniegšanai

8.

Nodibinājums "Madonas novada fonds"

15.kārta 17.02.2020.-17.03.2020.

14.kārta 27.12.2019.-27.01.2020.

13.kārta noslēgusies

12.kārta noslēgusies

11.kārta noslēgusies

10.kārta noslēgusies

9.kārta noslēgusies

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 85 000

 

EUR 571 997,63

Informācija projektu iesniegšanai

9.

Biedrība "Gaujas Partnerība"

5.kārta 17.02.2020.-17.03.2020.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 29 452,29

Informācija projektu iesniegšanai

10.

Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"

7.kārta 17.02.2020.-17.03.2020.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 360 937,61

Informācija projektu iesniegšanai
11.

Biedrība "Darīsim paši!"

7.kārta 16.02.2020.-16.03.2020.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 197 080,22

Informācija projektu iesniegšanai
12.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

9.kārta 14.02.2020.-14.03.2020.

8.kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 276 545,24

Informācija projektu iesniegšanai

13.

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

7.kārta 10.02.2020.-10.03.2020.

6.kārta noslēgusies 

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 585 218,5

Informācija projektu iesniegšanai

14.

Biedrība "Talsu rajona partnerība"

6.kārta 06.02.2020.-06.03.2020.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 141 853,12

Informācija projektu iesniegšanai

15.

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

7.kārta 03.02.2020.-03.03.2020.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 370 586,06

Informācija projektu iesniegšana

16.

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

8.kārta 20.01.-20.02.2020. 

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 313 497,33 

Informācija projektu iesniegšanai

17.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

5.kārta 06.01.2020.-06.02.2020.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 210 973,31

Informācija projektu iesniegšanai

18.

Biedrība “Lauku partnerība "Lielupe"”

8.kārta 03.01.2020.-03.02.2020.

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 172 414,72

Informācija projektu iesniegšanai

19.

Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība"

5.kārta 21.12.2019.-21.01.2020.

4.kārta noslēgusies 

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 149 299,48

Informācija projektu iesniegšanai

20.

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

8.kārta 20.12.2019.-20.01.2020.

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 278 515,26

Informācija projektu iesniegšanai

21.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

7.kārta 16.12.2019.-16.01.2020.

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

EUR 373 801,14

Informācija projektu iesniegšanai

22.

Saldus rajona attīstības biedrība

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

23.

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

24.

Biedrība "Ludzas rajona partnerība"

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

25.

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

26.

Biedrība "Preiļu rajona partnerība"

5.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 30.04.2019.-31.12.2019. noslēgusies

4.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

27.

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

28.

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 


Informācija projektu iesniegšanai

29.

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

30.

Biedrība "Dobeles rajona lauku partnerība"

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

31

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

32.

Biedrība "Abulas lauku partnerība

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

 

 

Informācija projektu iesniegšanai

33.

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

 34.

Biedrība "Jūras Zeme" (iepriekš publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon")

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

35.

Biedrība “Sateka”

7.kārta noslēgusies

6.kārta noslēgusies

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

 

Informācija projektu iesniegšanai

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.