Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Nr.
p.k.

Vietējā rīcības grupa

Kārtas

 

1.

Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai”

6.kārta atvērta no 08.02.2018.-08.03.2018.

5.kārta noslēgusies

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

2.

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

4.kārta atvērta no 26.01.2018.-26.02.2018.

3.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

3.

Biedrība "Jūrkante"

5.kārta atvērta no 22.01.2018.-22.02.2018.

4.kārta noslēgusies

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

4.

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

4.kārta atvērta no 20.01.2018.-20.02.2018.

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

5.

Biedrība "Talsu rajona partnerība"

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Informācija projektu iesniegšanai

 

6. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"

3.kārta noslēgusies

2.kārta noslēgusies

1.kārta noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta atvērta no 19.07.2016.-05.02.2018.

Informācija projektu iesniegšanai