4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā, lai uzlabotu saimniecību konkurētspēju, un ekonomiskos rādītājus, mazinātu tirgus svārstību negatīvo ietekmi,  kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu

Investīcijas

Atbalsta pretendents Lauksaimnieki (fiziskas un juridiskas personas), kooperatīvi vai valsts zinātniskās institūcijas 
Attiecināmo izmaksu kategorijas
  • Pamatlīdzekļu iegāde
  • Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
  • Būvniecība un pārbūve (t.sk. elektroenerģijas pieslēguma pakalpojums)
  • Vispārējās izmaksas
Maksimālās attiecināmās izmaksas
  • Jaunām l/s - EUR 150 000
  • Lauku saimniecībām - EUR 2 000 000, t.sk. pamatlīdzekļi - EUR 700 000
  • Kooperatīviem - EUR 10 000 000
Atbalsta intensitāte
  • 20-50%
  • Jaunajam lauksaimniekam - līdz 90%

Informācija par projektu kārtām

 

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.