Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)

Projektu iesniegumu iesniegšanas 2.kārta ir atvērta no 2015.gada 7.septembra līdz 2015.gada 7.oktobrim.

Iesniegumu pieņemšana notiks uz teritoriju,  kas nav aptverta iepriekšējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā apstiprinātajos vietējo rīcības grupu projektu iesniegumos: Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Sabile, Stende, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts, Rojas novads, Mērsraga novads, Jūrkalnes pagasts, Piltene, Piltenes pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Ventspils pilsēta.

Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums:

1)      LAP pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir EUR 2 015 753,71.

2)      RP pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir EUR 2 707 180,78.

 

Apstiprinātās stratēģijas

Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Biedrības un nodibinājumi
Svarīgi

2017.gada 7.oktobrī ir stājusies spēkā grozījumi:

  • Ministru kabineta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietejās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai";

  • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā".

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz četru mēnešu laikā pēc Zemkopības ministrijas lēmuma saņemšanas.

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.