54.03 Tirdzniecības pasākumi

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

Pretendents ir:

  • biedrība,

           - kura ir reģistrēta vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
           - kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

  • atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.
Pieejamais finansējums
1 912 921
Kārta atvērta
28.08.2020.-30.11.2020.
Atbalstāmās nozares
  • Zvejniecība
  • Zivju pārstrāde
  • Akvakultūra
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Biedrības un nodibinājumi
Svarīgi

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā struktūrvienībā, vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pieteikties pasākumam

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  10.09.2015.-09.10.2015.

Paziņojums

Paziņojums par pagarinājumu

800 000

2.kārta 01.03.2016.-15.12.2016.

Paziņojums

900 000
3.kārta 12.01.2017.-09.06.2017.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

900 000
4.kārta 26.06.2017.-15.12.2017.

Paziņojums

1 000 000
5.kārta 19.02.2018.-14.07.2018.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

1 000 000
6.kārta 20.08.2018.-14.12.2018.

Paziņojums

1 000 000
7.kārta 04.02.2019.-02.12.2019.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

1 500 000
8.kārta 30.01.2020.-30.06.2020.

Paziņojums

1 500 000
9.kārta 28.08.2020.-30.11.2020.

Paziņojums

1 912 921

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.