5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu!

 

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" notiks no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 11. jūlijam.

Uz atbalstu septītajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji cūkkopības nozarē, kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.

Apakšpasākums "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" Atbalsta veids: investīciju pasākums.

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās.

Pieejamais finansējums
500 000

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • Cūkkopības nozare
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības
  • Individuālie komersanti
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 401, tāpēc atbalsta pretendentiem jāņem vērā, ka pasākumā priekšapmaksa netiks paredzēta. Atbalstu izmaksās, pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam. 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Pretendents

Fiziska persona, juridiska persona vai lauksaimnieku grupa (vismaz divu saimniecību apvienība, ja tās atrodas ne vairāk kā 10 kilometru rādiusā viena no otras un īsteno biodrošības pasākumu ieviešanas plānu), kura:

1) nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produkciju tirgū (projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī);

2) ir sagatavojusi biodrošības pasākumu ieviešanas plānu, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās noteikto prasību izpildi un saskaņojusi to ar Pārtikas un veterināro dienestu.

Attiecināmās izmaksas

Žogu un dezinfekcijas barjeru iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba (izņemot vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru iegādes izmaksas. 

Attiecināmajās izmaksās neiekļauj ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas, izņemot žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas. Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai, nepārsniedzot 10 procentus no vidējās tirgus cenas.

Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas spēkā stāšanās dienas.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 06.09.2015.-01.12.2015.  Paziņojums
2 500 000
2.kārta 22.02.2016.-22.03.2016. Paziņojums 500 000
3.kārta 30.09.2016.-30.12.2016. Paziņojums 500 000
4.kārta 27.02.2017.-27.03.2017. Paziņojums 500 000
5.kārta 01.03.2017.-31.03.2017. Paziņojums 900 000
6.kārta 08.05.2017.-05.06.2017. Paziņojums 1 200 000
7.kārta 11.06.2018.-11.07.2018. Paziņojums 500 000

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.