431 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana

Pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei, teritorijas aktivizēšanai un vietējās attīstības stratēģijas atjaunošanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktību.

 

431 . Aktivitāte | 4.ass LEADER pieejas īstenošana
Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Vietējās rīcības grupas

Pieteikties pasākumam