22.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Sestajā kārtā var pieteikties pasākumā atbalstu saņēmušie uzņēmumi, piesakot iepriekš nepieteiktās dīķu platības:

1. iesniedzot LAD jaunu projekta iesniegumu;

2. uzņemoties par no jauna pieteiktajām dīķu platībām piecu gadu saistību periodu, kas sākas ar 2018.gadu;

3. izpildot MK noteikumos Nr.692 noteiktos atbalsta saņemšanas nosacījumus sākot ar 2018.gadu. 

 

Pieejamais finansējums
1 500 000

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • Akvakultūra
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Ar uzņēmumā iegūto akvakultūras produkcijas apjomu saprot to audzēšanas apjomu, ko iegūst no atbalstam pieteiktajiem dīķiem, kuros akvakultūras dzīvnieki tiek audzēti, lai tos piedāvātu tirgū. Pirmstirgus uzglabāšanas dīķī pamatā ūdensdzīvniekus, kas iepriekš nozvejoti un uzskaitīti citos uzņēmuma dīķos, tur nebarotus līdz to nokaušanai un pārtikas produktu iegūšanai. Kompensācijas aprēķinā, kas balstās uz uzņēmuma ražošanas apjomiem, nav pieļaujama dubulta izaudzēto akvakultūras dzīvnieku uzskaite.

Projektu iesniegumu iesniedz personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā aparātā,  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.
 
 
Informāciju par atbalstam pieteikto dīķu apzveju par kārtējo saistību gadu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās sākšanas jāsūta uz e – pastu nozveja@lad.gov.lv, norādot projekta numuru, Atbalsta saņēmēja nosaukumu, dīķu numurus, kuriem plānota nozveja, kā arī precīzu nozvejas datumu un laiku.

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.