2.1 Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Atbalsta intensitāte ir 100%.

Pasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītajām juridiskām vai fiziskās personām, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem.

Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

Pieejamais finansējums
4984966,53, 118814,00, 175000,00 un 3000000,00

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Mācību konsultāciju pakalpojumi
Atbalstāmās aktivitātes
 • Konsultāciju sniegšana
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Juridisku personu apvienības
Svarīgi

Izvēlētie individuālu konsultāciju sniedzēji: 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Finansējuma saņēmējs ir Atbalsta pretendents, kas izvēlēts
ZM izsludinātā ieprikuma procedūrā
par konsultāciju sniegšanu pasākuma ietvaros.


ATBALSTA PRETENDENTS IR
 
juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Atbalsta pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams pasākuma aktivitāšu nodrošināšanai.

PRASĪBAS ATBALSTA PRETENDENTAM:

 • neatkarība jomā, kurā paredzēts sniegt konsultācijas;
 • konsultanti vismaz reizi gadā nodrošina mācības konsultējamās jomās;
 • konsultantiem ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • vismaz 3 gadu darba pieredzi konsultāciju sniegšanā;
 • spēj nodrošināt nepieciešamo materiāltehnisko bāzi;
 • pietiekami finanšu resursi pakalpojuma veikšanai;
 • piedāvājumā ietvertās darbības īsteno vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz 3 LAD RLP klientu apkalpošanas teritorijas.

Konsultanti, kuri konsultē par prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, ir saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību 


ATBALSTU PIEŠĶIR PAR 
 
individuālu konsultāciju sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Atbalsts neparedz tiešus maksājumus saņēmējam. Atbalstu izmaksā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam


ATBALSTA APMĒRS:
iepirkuma procedūrā izvēlētajam Atbalsta saņēmējam līgumcena noteikta: 
2.kārtas iepirkumā: 118 814,00 EUR (tikai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām par individuālu konsultāciju sniegšanu MEŽSAIMNIECĪBAS JAUTĀJUMOS);

3.kārtas iepirkumā: 4 984 966,53 EUR;

4.kārtas iepirkumā: 175000,00 EUR (tikai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām par individuālu konsultāciju sniegšanu MEŽSAIMNIECĪBAS JAUTĀJUMOS);

 

ATBALSTA INTENSITĀTE
ir 100%.

MAKSIMĀLAIS ATBALSTA APMĒRS:
par konsultācijām, kas sniegtas vienam Gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir 1 500 EUR

Konsultāciju skaits vienam Gala labuma guvējam netiek ierobežots


ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
konsultantu atlīdzība, konsultāciju sniegšanai nepieciešamo telpu, aprīkojuma, pakalpojumu, materiāltehniskās bāzes izmaksas, transporta un uzturēšanās izmaksas, organizatoriskās izmaksas un vispārējās izmaksas.

GALA LABUMA GUVĒJS:

 • lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas;
 • fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;
 • lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.


KONSULTĀCIJU SAŅĒMĒJS:
fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un saņem konsultāciju

Gala labuma guvējam pirms pieteikšanās konsultācijām
jābūt reģistrētam LAD Klientu reģistrā

Kārtas

Atbalsta pretendents izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras kārtībā.

Kārta Pieteikuma termiņš Līgumcena,
EUR
Līguma izpildes laiks Dokuments Lēmums
1.kārta 15.04.2016.-
23.05.2016.
4984966.53 36 mēn. Paziņojums Noslēdzies bez rezultāta
2.kārta*

29.04.2016.-
25.05.2016.

118 814.00 18 mēn. Paziņojums  
3.kārta

30.05.2016.-
11.07.2016.

4984966.53 36. mēn. Paziņojums  
4.kārta*

07.02.2018.-
09.03.2018.

175000.00 54.mēn. Paziņojums

 

5.kārta

27.09.2019.- 25.10.2019.

3000000.00

No līguma noslēgšanas līdz 2023.gada 1.septembrim

Paziņojums  

 

 

 * atbalsts par individuālu konsultāciju sniegšanu mežsaimniecības jautājumos

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.