11.14 Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

Pasākumā atbalsta stikla zušu (Eiropas zušu Anguilla anguilla) ielaišanu Latvijas iekšējos ūdeņos atbilstoši Noteikumu Nr.722 1.pielikumam un attiecīgās ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem

Atbalsta pretendents ir:

  • valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā;
  • vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas  Noteikumu Nr.722 1. pielikumā minētie iekšējie ūdeņi.
Pieejamais finansējums
200 000

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • Zvejniecība
Atbalsta pretendenti
  • Valsts iestādes
  • Vietējās pašvaldības
Svarīgi

Projektu iesniegumu iesniedz personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā aparātā vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pieteikties pasākumam