Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski

Kāpēc platību maksājumiem jāpiesakās elektroniski?

Pieteikšanās atbalsta maksājumiem EPS ļauj ātrāk izmaksāt atbalsta maksājumus, jo «papīra» iesniegumu apstrāde ir laikietilpīga – klienti vēlāk saņem maksājumus. Pieteikšanās EPS ātrāk ļauj novērst kļūdas klientu iesniegumos, tādējādi ļaujot izvairīties no soda sankcijām. EPS klienta dati pieejami uzreiz pēc pieteikuma ievadīšanas un tiek veikta datu automātiska pārbaude sistēmā. LAD ir secinājis, ka klienti, kas piesakās platību maksājumiem papīra formātā, piesaka neatbilstošas platības – iezīmētās platības neatbilst deklarētajām, kā arī aizmirst izdarīt visas izvēles atbalstu saņemšanai un pieļauj citas kļūdas. No 2016.gada atļauts ieviest «brīdināšanas sistēmu»: 10 dienas pēc 15.jūnija LAD var informēt klientu par kļūdu un lauksaimnieks veikt labojumus, nesaņemot sankciju. Pieteikumiem papīra formātā «brīdināšanas sistēmu» nevar ieviest, jo 10 dienās nevar paziņot klientiem par kļūdām.

Jau šobrīd ir digitalizēti visi iepriekšējo gadu (arī papīra) pieteikumi, tādējādi klientam iespēja pārkopēt iepriekšējā gada pieteikumu. Pie nemainīgām platībām klientam nav jāveic pārzīmēšana.

Semināri un konsultācijas

2016.gada martā LAD organizēja informatīvus mācību seminārus daudzās Latvijas vietās. No 11.aprīļa līdz 19.maijam LAD sniedza klātienes konsultācijas pagastu centros un palīdzēja klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus bija gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniedza arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Kas jādara, lai varētu lietot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu?

Lauksaimniekiem jābūt elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājiem. Lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Līguma forma ir pieejama izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.

LAD EPS.jpeg

Kur lauksaimnieki var meklēt palīdzību?

Lauksaimnieki var rakstīt e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanīt uz informatīvo tālruni 67095000. LAD klātienē sniedz atbalstu visos klientu apkalpošanas centros:

LAD RLP

Pilsēta

Adrese, tālrunis

Austrumlatgales RLP

Rēzekne

Brāļu Skrindu iela 11, LV-4601
Tālrunis 64625114

Dienvidkurzemes RLP

Saldus

Viesnīcas iela 1, LV-3801
Tālrunis 63822232

Dienvidlatgales RLP

Preiļi

Mehanizatoru iela 2a, LV-5301
Tālrunis 65307091

Lielrīgas RLP

Ogre

Brīvības iela 48, LV-5001
Tālrunis 65022232

Viduslatvijas RLP

Jēkabpils

Tvaika iela 2, LV-5201
Tālrunis 65237642

Zemgales RLP

Jelgava

Dobeles iela 41a, LV-3001
Tālrunis 63048030

Ziemeļaustrumu RLP

Gulbene

Ābeļu iela 2, LV-4401
Tālrunis 64471838

Ziemeļkurzemes RLP

Talsi

Dundagas iela 4, LV-3201
Tālrunis 63237523

Ziemeļvidzemes RLP

Valmiera

Mūrmuižas iela 18, LV-4201
Tālrunis 64201500

LAD Centrālā aparāta klientu apkalpošanas daļa

Rīga

Republikas laukums 2, LV-1981
Tālrunis 67095000

  

eps2016.png