Zaļināšanas maksājuma samazinājums

Zaļināšanas (ZAL) maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažadošana, ekoloģiski nozīmīga platība (ENP) izveidošana / uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana

 I  Piemērs: Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja saimniecībā nepieciešami vismaz 2 kultūraugi un jānodrošina ENP, bet prasības nav ievērotas 

1. Saimniecības raksturojums

Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP

Kvieši

Mieži

20,00 ha

5,00 ha

0,45 ha

(koku, krūmu puduri vai akmeņu kaudzes 0.30 ha x koeficients 1.5)

KOPĀ 25 ha 0,45 ha

 2. Zaļināšanas prasību ievērošana

Zaļināšanas prasība Kultūraugu dažādošana ENP

Nosacījums saimniecībai

vismaz 2 kultūraugi, kur galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75 % no aramzemes

 ENP jāatbilst vismaz 5% no saimniecības aramzemes

Izpilde saimniecībā

  • prasītā platība galvenajam kultūraugam ≤ 18,75 ha (t.i.,≤75%);
  • noteiktā platība galvenajam kultūraugam = 20 ha (t.i.,80%).
  • prasītā ENP ≥ 1,25 ha (t.i.,≥5%);
  • noteiktā ENP = 0,45 ha (t.i., 1,8%)
 NAV IZPILDĪTA NAV IZPILDĪTA 

 3. Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana

Rādītājs Kultūraugu dažādošana ENP
Starpības aprēķins 20 ha - 18,75 ha =1,25 ha 1,25 ha - 0,45 ha = 0,8 ha

Samazinājums

1,25 ha x koeficients 2 = 2,5 ha 0,80 ha * koeficients 10 = 8 ha

 4. ZAL platības samazinājuma aprēķins

ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1) 25 ha
  • samazinājums par kultūraugu dažādošanas neievērošanu
2,5 ha
  • samazinājums par ENP prasības neievērošanu
8 ha
ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2) 25 - 2,5 - 8 = 14,5 ha
Starpība starp ZAL platībām (1) un (2) 25 - 14,5 = 10,5 ha
Starpība pret ZAL platību (2) procentos 10,5 ha/14,5 ha * 100 = 72,4 %

  5. Administratīvā soda aprēķins

Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana par ZAL platību (2)) 14,5 ha
Papildu sods (aprēķinātā starpība starp ZAL platībām (1) un (2)) 10,5 ha
Maksimālais administratīvais sods 2018.gadā nevar pārsniegt 25% no ZAL platības (1), t.i., nevar pārsniegt 6,25 ha (25 ha * 25%) (14,5 ha + 10,5 ha) / 4 = 6,25 ha

 

6. Zaļināšanas maksājuma platības aprēķins

Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz Zaļināšanas maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)) 14,5 ha
Maksimālais administratīvais sods 2018.gadā 6,25 ha
Zaļināšanas maksājuma platība 2018.gadā 8,25 ha

 

Zaļināšanas maksājums lauksaimniekam 2018.gadā, ja atbalsta likme ir 44,38 EUR 8,25 ha * 44,38 EUR = 366,14 EUR

 

 

II  Piemērs:  Zaļināšanas (ZAL) maksājuma samazinājuma piemērs, ja saimniecībā nepieciešami vismaz 3 kultūraugi un jānodrošina ekoloģiski nozīmīga platība (ENP), bet prasības nav ievērotas un tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

1. Saimniecības raksturojums

Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP
Kvieši 120 ha

0,45 ha

(dīķis 0,30 ha * koeficients 1,5)

KOPĀ 120 ha 0,45 ha

2. Zaļināšanas maksājuma prasību ievērošana

Zaļināšanas prasība Kultūraugu dažādošana ENP
Nosacījums saimniecībai Vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes   ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes
 

• prasītā platība galvenajam kultūraugam  ≤ 90ha (t.i., ≤ 75%) un diviem galvenajiem kultūraugiem kopā ≤ 114ha (t.i., ≤ 95%);

• noteiktā platība galvenajam kultūraugam = 120 ha (t.i., 100%) un diviem galvenajiem kultūraugiem kopā = 120 ha (t.i.,100%)

• prasītā ENP ≥ 6 ha (t.i., ≥ 5%);

• noteiktā ENP = 0,45 ha (t.i.,0,38%)

  NAV IZPILDĪTA NAV IZPILDĪTA

 3. Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana

Rādītājs Kultūraugu dažādošana ENP
Starpības aprēķins

Galvenais kultūraugs: 120 ha - 90 ha = 30 ha

Divi galvenie kultūraugi: 120 ha - 114 ha = 6 ha

6 ha - 0,45 ha = 5,55 ha
Samazinājums

Galvenais kultūraugs:  30 ha

Divi galvenie kultūraugi: 6 ha * koeficients 5 = 30 ha

KOPĒJAIS samazinājums: 60 ha

5,55 ha * koeficients 10 = 55,5 ha

 4. Zaļināšanas platības samazinājuma aprēķins

ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1) 120 ha
  • samazinājums par kaultūraugu dažādošanas neievērošanu
60 ha
  • samazinājums par ENP prasības neievērošanu
55,5 ha
ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2) 120 - 60 - 55,5 = 4,5 ha
Starpība starp ZAL platībām (1) un (2) 120 - 4,5 = 115,5 ha
Starpības noteikšana (%) 115,5 ha / 4,5 ha * 100 = 100%

 5. Administratīvā soda aprēķins

Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana par ZAL platību (2)) 4,5 ha
Papildu sods (aprēķinātā starpība starp ZAL platībām (1) un (2) 115,5 ha
Maksimālais administratīvais sods 2018.gadā nevar pārniegt 25 %  no ZAL platības (1), t.i., nevar pārsniegt 30 ha (120 ha * 25 %) (4,5 ha + 115,5 ha) / 4 = 30 ha

 

6. Zaļināšanas maksājuma platības aprēķins

Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz Zaļināšanas maksājumu

(t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2))

4,5 ha
Maksimālais administratīvais sods 2018.gadā 30 ha
ZAL maksājuma platība 2018.gadā -25,5 ha

 

Trīsgadīgās sankcijas aprēķins lauksaimniekam 2018.gadā, ja atbalsta likme ir 44.38 EUR -25,5 ha * 44,38 EUR = -1131,69 EUR
Ja sodu nevar dzēst no kārtējā gada maksājuma, to ieturēs 3 gadu laikā no visiem ES fondu maksājumiem, kas tiks piešķirti līdz 31.12.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.